Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Λειτουργίες παρακολούθησης και εντοπισμού προέλευσης της ενέργειας εισάγει στην Ελλάδα η MYTILINEOS Energy & Metals μέσω της Protergia, σε συνεργασία με την Powerledger

Μέσω της πλατφόρμας της Powerledger, οι καταναλωτές της MYTILINEOS και της Protergia μπορούν πλέον να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να οπτικοποιούν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την προέλευση της ενέργειάς τους, αλλά και να παρακολουθούν το ανθρακικό τους αποτύπωμα βήμα προς βήμα. Ταυτόχρονα, μπορούν να διαχειριστούν την ενεργειακή τους κατανάλωση, μεταφέροντας τους μεγαλύτερους όγκους σε περιόδους υψηλότερης παροχής «πράσινης» ενέργειας ή επενδύοντας σε λύσεις αποθήκευσης. Επίσης, η πλατφόρμα βοηθά τους πελάτες να λάβουν πιο έξυπνες αποφάσεις προμήθειας, όπως η υπογραφή Συμβάσεων Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA), που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο υβριδικού ενεργειακού χαρτοφυλακίου, το οποίο συμβαδίζει καλύτερα με τις ενεργειακές ανάγκες τους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες παρέχουν επίσης έξυπνες λύσεις, όπως η παρακολούθηση της «πράσινης» ενέργειας και η αναζήτηση βέλτιστων τιμών σε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σύμπραξης MYTILINEOS – Powerledger όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση είναι τα εξής:

Επιτρέπει στους καταναλωτές να εντοπίζουν και να οπτικοποιούν την ενέργεια σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση τεχνολογίας blockchain και τεχνητής νοημοσύνης.

Επιτρέπει στη MYTILINEOS να αποκτήσει μια βαθύτερη εικόνα της συμπεριφοράς, των προτιμήσεων και των μοτίβων ζήτησης ενέργειας των πελατών της, και δίνει μια «βαθμολογία ενέργειας χωρίς άνθρακα» για τον προσδιορισμό του ποσοστού της μετρούμενης καταναλισκόμενης ενέργειας που έχει παραχθεί χωρίς άνθρακα.

Επιτρέπει στη MYTILINEOS να παρακολουθεί το σύνολο του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας παραγωγής, των PPA και των GO.

Επιτρέπει τη σφράγιση «χρόνου» και «τόπου» της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, κάτι που καθιστά εφικτή την απρόσκοπτη μετάβαση σε ένα 24ωρο σύστημα ανανεώσιμης ενέργειας.