Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Με στόχο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της νέας θυγατρικής, Intracom Properties, η Intracom Holdings εξαγοράζει σε δύο φάσεις την Κλουκίνας – Ι. Λάππας Τεχνική και Εμπορική (Κ.Λ.Μ.).

Σύμφωνα με την επίσημη χθεσινή ανακοίνωση ο όμιλος του Σ. Κόκκαλη θα διαθέσει για την εξαγορά του 74,2% της Κ.Λ.Μ., 28,737 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον της Intracom Holdings επικεντρώνεται στα ακίνητα της προς εξαγορά εισηγμένης, η λογιστική αξία των οποίων αποτιμάται στα 37,651 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία εξαμήνου 2022). Με ενδιαφέρον αναμένεται τι θα γίνει με την εμπορική δραστηριότητα της Κ.Λ.Μ.

Ειδικότερα, βάσει χθεσινοβραδινής ανακοίνωσης της Intracom στην κατοχή της περνά αρχικά το 27,61% του μετοχικού κεφαλαίου Κλουκίνας – Ι. Λάππας (το 26,1% πέρασε ήδη από χθες μέσω του Χρηματιστηρίου με προσυμφωνημένη συναλλαγή) έναντι τιμήματος 9,995 εκατ. ευρώ. Πωλητής είναι ο Λουκάς Σπεντζάρης και η συναλλαγή αυτή θα ολοκληρωθεί σήμερα.

Επίσης χθες η Intracom υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας με λοιπούς μετόχους της Κ.Λ.Μ., Ιωάννη Λάππα, Βιολέττα Λάππα, Μαίρη Λάππα, Κλεοπάτρα Λάππα και την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Mutsafe Lim., κατόχους συνολικά, άμεσα και έμμεσα, του 46,60% της προς εξαγορά εταιρείας (18.742.293 μετοχές), έναντι συνολικού τιμήματος 18,742 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το 46,6% θα μεταβιβαστεί είτε στην Holdings είτε κατευθείαν στην Properties. Άλλωστε όπως προαναφέραμε ο στόχος είναι τα ακίνητα της Κ.Λ.Μ.

Η ολοκλήρωση της εν λόγω αγοραπωλησίας τελεί υπό συνήθεις όρους και αιρέσεις, ενώ εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα εντός του πρώτου τετράμηνου του 2023.

Των κινήσεων αυτών θα ακολουθήσει υποχρεωτικά δημόσια πρόταση για την εξαγορά και του υπολοίπου των μετοχών της Κλουκίνας – Ι. Λάππας.

Σημειώνεται ότι η νέα θυγατρική της Intracom, Intracom Properties (εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασής της) ξεκινά με «προίκα» τα ακίνητα της Holdings αξίας 63,3 εκατ. ευρώ και ο στόχος της είναι «κτίσει», σε πρώτη φάση, χαρτοφυλάκιο 200 εκατ. ευρώ.

Τα στελέχη του ομίλου δεν αποκλείουν τη μετατροπή της Properties σε ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και για αυτό εκτιμάται ότι πιθανότατα θα παραμείνει η Κλουκίνας – Ι. Λάππας στο Χρηματιστήριο και μετά την εξαγορά της.