Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Alpha Bank σε θέματα περιβαλλοντικής διαφάνειας, συγκεντρώνοντας υψηλή βαθμολογία για το 2022, στο πλαίσιο αξιολόγησης από τον οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP).


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η τράπεζα παρουσίασε συνολικά βελτιωμένες επιδόσεις το 2022, λαμβάνοντας τη βαθμολογία “Β” – ενδεικτικά, η βαθμολογία της ήταν “Β-” το 2021 και “C” το 2020.

Οι βασικές περιοχές που σημείωσε σημαντική άνοδο, είναι:

* Αλληλεπίδραση και συνεργασία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (μία μονάδα επιπλέον).

* Διαδικασίες για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων (3 μονάδες επιπλέον).

* Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων (μία μονάδα επιπλέον).

Οι ισχυρές επιδόσεις της τράπεζας, αποτυπώνονται πιο εμφατικά, συγκρινόμενες και με τις μέσες τάσεις του τραπεζικού κλάδου, καθώς η Alpha Bank καταγράφει πρόοδο σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, όπως της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (βελτίωση μίας μονάδας), στις διαδικασίες διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων (βελτίωση 2 μονάδων) και τις γνωστοποιήσεις για κινδύνους (μία μονάδα επιπλέον).

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, οι βελτιωμένες αξιολογήσεις της Alpha Bank, επιβεβαιώνουν τα βήματα προόδου που έχει σημειώσει ο οργανισμός στο ταξίδι του προς τη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση και αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής του στη διαχείριση και ελαχιστοποίηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων του στο φυσικό οικοσύστημα και στο κλίμα, και τη συμμετοχή του σε διεθνείς πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που η τράπεζα κοινοποιεί στην πλατφόρμα του CDP πληροφορίες σχετικές με τους τρόπους και τις διαδικασίες που υιοθετεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το CDP είναι μία ετήσια διαδικασία περιβαλλοντικών δημοσιοποιήσεων και αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαφάνεια παγκοσμίως. Για την αξιολόγηση των εταιρειών που κοινοποιούν πληροφορίες στην πλατφόρμα του, ακολουθείται μία ενδελεχής και ανεξάρτητη μεθοδολογία, με τη βαθμολογία να κυμαίνεται μεταξύ “Α” και “D-“.