Με το μότο «Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ψηλά» ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης του Προϋπολογισμού, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ότι για το 2023 συνολικά προβλέπεται να δαπανηθούν και πάλι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πόροι ύψους 12 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 5,27% του ΑΕΠ της χώρας. Τα 6,3 δισ. ευρώ κατανέμονται για έργα (που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της ΕΕ) 1,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,5 δισ. ευρώ για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Για το 2022, συνολικά δαπανώνται, μέσω του ΠΔΕ, πόροι συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ, οι οποίοι κατανέμονται σε 7,3 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1,5 δισ. ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και 3,2 δισ. ευρώ για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Όπως τόνισε ο αρμόδιος υφυπουργός, η υλοποίηση του ΠΔΕ 2023, έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονομία με αναπτυξιακές δράσεις και ταυτόχρονα να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, ενώ δημοσιονομικός στόχος παραμένει η, κατά το δυνατό, ταχύτερη απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να εξασφαλιστεί έγκαιρα η μέγιστη δυνατή εισροή της ενωσιακής συνδρομής.

 

Υπογράμμισε ότι η αναπτυξιακή πολιτική του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προωθείται με την ενίσχυση των ενεργειών για την ταχεία υλοποίηση των έργων των προγραμμάτων της περιόδου 2014 – 2020, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα για αυτή την προγραμματική περίοδο, την έναρξη των πρώτων δράσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 καθώς και την ενεργοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης με ταυτόχρονη επίτευξη των σχετικών οροσήμων.

 

Ο κ. Τσακίρης ανακοίνωσε ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ, που αντιστοιχούν στην Ελλάδα για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ανέρχονται σε 26,2 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 7% σε σχέση με την περίοδο 2014 – 2020. Ενημέρωσε δε, ότι ήδη έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, ενώ στις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για την πράσινη παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ.

 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επισήμανε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2023, αποτελεί τον πρώτο προϋπολογισμό των τελευταίων δώδεκα ετών που καταρτίζεται εκτός μνημονιακών υποχρεώσεων και παρατήρησε ότι παράλληλα ωστόσο η γεωπολιτική αστάθεια σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Παρόλο πάντως το δυσμενές περιβάλλον, όπως ανάφερε ο κ. Τσακίρης η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα με το ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται στο 5,6% ενώ για το 2023 αναμένεται να ανέλθει στο 1,8% έναντι 0,3% που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ο μέσος όρος ανάπτυξης της Ευρωζώνης.

 

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε ότι παρ΄όλες τις δυσμενείς συγκυρίες, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, η ελληνική οικονομία επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις στηρίχτηκαν από σειρά μέτρων. Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (εθνικού και συγχρηματοδοτουμένου) χρηματοδοτήθηκαν δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της υγείας, της απασχόλησης και της παιδείας της τάξης των 7,1 δισ. ευρώ, ενώ και στην παρούσα φάση της ενεργειακής κρίσης ενισχύονται δράσεις για την ανακούφιση των επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

 

Οι κυριότεροι τομείς που ενισχύονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικού και συγχρηματοδοτουμένου) είναι οι μεταφορές και το περιβάλλον, η επιχειρηματικότητα και οι ιδιωτικές επενδύσεις, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και της κοινωνίας της γνώσης, η ενέργεια και η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αυτοδιοίκηση, μέσω της στήριξης των επενδυτικών της προγραμμάτων. Επιπλέον, με την αξιοποίηση εθνικών πόρων ενισχύονται πολιτικές του κράτους για συντήρηση και επέκταση κοινωνικών υποδομών, χρηματοδότηση έκτακτων αναγκών και λοιπών δράσεων.

 

«Με τον προϋπολογισμό του έτους 2023 συνεχίζεται η προσπάθεια για την ενίσχυση της οικονομίας, και παράλληλα η υποστήριξη των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο κράτος, την οικονομία και την κοινωνία», κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Τσακίρης.