Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με τη Wargaming Group Limited για την απόκτηση ποσοστού 13,41% (55.337.721 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα αντί συνολικού τιμήματος 70 εκατ. ανακοίνωσε η Eurobank.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε η Wargaming Group Limited θα συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.

Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 12,59% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 26%.