Στην υπογραφή της σύμβασης για την Παραγωγή και Μεταφορά των Προκατασκευασμένων Στοιχείων Επένδυσης της  Σήραγγας ΤΒΜ στα πλαίσια του έργου “ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗ 4 Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή”, προχώρησε η ΑΡΜΟΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. με την Κοινοπραξία ΑΒΑΞ Α.Ε. – GHELLA SpA. 

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 30 εκ. ευρώ, περιλαμβάνει την παραγωγή και μεταφορά στα εργοτάξια του ΜΕΤΡΟ  των προκατασκευασμένων στοιχείων (concrete segments) για ~8.000 δακτυλίους που θα διαμορφώσουν την τελική  σήραγγα ~12 χλμ της νέας γραμμής ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος σήραγγα ΜΕΤΡΟ στην Ελλάδα που δημοπρατείται σε μία εργολαβία καθώς και  το πρώτο έργο που θα απαιτήσει την παράλληλη λειτουργία 2 μηχανημάτων διάνοιξης σήραγγας. Γενικός εργολάβος  των εργασιών για το Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,8 χλμ και 15 σταθμούς) είναι η κοινοπραξίας ΑΒΑΞ Ghella-Alstom. 

Η ΑΡΜΟΣ διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στα έργα σηράγγων ΜΕΤΡΟ, σκοπεύει στον διπλασιασμό της παραγωγικής  δυνατότητας της μονάδας προκειμένου να τροφοδοτεί παράλληλα τους 2 μετροπόντικες. Για τις ανάγκες του έργου, η  εταιρεία ήδη επενδύει σε σημαντικές αναβαθμίσεις στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, έκτασης 60 στρεμμάτων, όπου προβλέπεται να απασχοληθούν περισσότεροι από 60 εργαζόμενοι σε μόνιμη βάση αποκλειστικά για το εν λόγω έργο. 

Με βάση το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, η προμήθεια των στοιχείων επένδυσης του συνόλου της  σήραγγας θα ολοκληρωθεί εντός 33 μηνών.  

Υπενθυμίζεται πως η ΑΡΜΟΣ έχει κατασκευάσει τα στοιχεία επένδυσης σήραγγας και τους στρωτήρες για όλες τις  προηγούμενες επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα και τις γραμμές στην Θεσσαλονίκη. 

Η νέα γραμμή 4 του ΜΕΤΡΟ, προϋπολογισμού 1,8 δισ. Ευρώ, είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής που σχεδιάζεται αυτή  τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται να επανασχεδιάσει ριζικά το χάρτη των μετακινήσεων στο λεκανοπέδιο.