Κτηματολογιο: έρχεται ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος
Κτηματολογιο: έρχεται ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος
Πηγή Εικόνας: Photo by Josh Sorenson from Pexels

Σε μια χρονική συγκυρία που τα βλέμματα των επιχειρήσεων είναι στραμμένα στο ενεργειακό κόστος και χαράσσουν πλάνα ελέγχου των λειτουργικών τους δαπανών, οι επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία δείχνουν να παραμένουν – επί του παρόντος – σταθερές.

Μάλιστα, το 61% των εταιρειών στην Ελλάδα δηλώνει ότι τους επόμενους 12 μήνες σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις του στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ένα ποσοστό 37% απαντά ότι θα τις διατηρήσει στα ίδια με τα φετινά επίπεδα, ενώ υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξης του 2%, που κάνει πλάνα για περικοπή των δαπανών για την τεχνολογία. 

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2021, το 56% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εκτιμούσε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση των επενδύσεών του στην τεχνολογία, με το 43% να προβλέπει ότι θα τις διατηρήσει σταθερές τους επόμενους 12 μήνες και ένα 1% να εκτιμά ότι θα κάνει μειώσεις. 

“Εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις, όπως σε γη, κτίρια και μηχανήματα, σχεδιάζονται από όλο και λιγότερες επιχειρήσεις. Ο προσανατολισμός των επενδύσεων είναι, κυρίως, σε τεχνολογία και ψηφιακό μετασχηματισμό, οι 6 στις 10, τάση η οποία πηγάζει και από τις νέες επιχειρηματικές πρακτικές που δημιουργήθηκαν και λόγω της πανδημίας”, σχολιάζει η ετήσια έρευνα της Grant Thornton για το ελληνικό επιχειρείν, ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ. 

Η έρευνα, η οποία περιγράφει τις προσδοκίες των Ελλήνων επιχειρηματιών για την πορεία των εταιρειών, σε επίπεδα κύκλου εργασιών, κερδοφορίας και επενδύσεων, μεταξύ άλλων, τους επόμενους μήνες, επισημαίνει ότι με εξαίρεση τις επενδύσεις στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, “οι νέοι περιορισμοί στο οικονομικό περιβάλλον που τον τελευταίο καιρό εντείνονται, έχουν ως αποτέλεσμα σήμερα η διάθεση για επενδύσεις να είναι μειωμένη”.  

Εσωστρεφής στρατηγική

Οι στρατηγικές, που θα ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα συνεχίζουν να είναι εσωστρεφείς: αναδιοργάνωση διαδικασιών και ψηφιακός μετασχηματισμός, μείωση του κόστους τους, βελτίωση πρακτικών μάρκετινγκ και αποτελεσματικότητας πωλήσεων, επικέντρωση σε εγχώριες αγορές. 

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς χρηματαγορές φαίνεται να επηρεάζουν και την προτεραιότητα που αναμένεται να δώσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης τους επόμενους μήνες. Εντούτοις, αναπτυξιακά εργαλεία και ευκαιρίες όπως το ταμείο ανάκαμψης και ο αναπτυξιακός νόμος φαίνεται να μην τυγχάνουν της προσοχής που θα αναμενόταν. 

Ταυτόχρονα, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και η ενδυνάμωση του management φαίνεται να αφορούν ένα μικρό μέρος των επιχειρήσεων. 

Τι φοβούνται

Αναφορικά με τα θέματα που προβληματίζουν για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους επόμενους 12 μήνες, παρατηρούμε ότι αυτά σήμερα έχουν αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πλέον, η πανδημία που πέρυσι ήταν ο σημαντικότερος περιορισμός, απασχολεί τον 1 στους 3 επιχειρηματίες μόνο. 

Σήμερα, βασικοί περιορισμοί είναι: η άνοδος των τιμών και ο πληθωρισμός ως παράγοντες μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η αύξηση του λειτουργικού κόστους (ενέργεια, πρώτες ύλες), οι κίνδυνοι στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι οι οποίοι δημιουργούν σημαντικά μεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και η αύξηση των επιτοκίων. 

Να σημειωθεί ότι οι 7 στους 10 βρίσκουν σημαντικό εμπόδιο την εύρεση κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δείκτης προοπτικής αύξησης των μισθών είναι ο μόνος που παρουσιάζει οριακή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (οι 5 στους 10 εκτιμούν ότι θα αυξηθούν). Το γεγονός αυτό στις ελλείψεις προσωπικού στην αγορά εργασίας, αλλά και στις ενισχύσεις στους μισθούς, που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των πληθωριστικών πιέσεων. 

Στο μεταξύ, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν από “αρκετά πιθανό” (31%) έως “πολύ πιθανό” (23%) να πέσουν θύμα κυβερνοεπίθεσης.