Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καινοτόμες λύσεις, με διεθνή εμπορική απήχηση, που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικά startups και ερευνητικές ομάδες παρουσιάστηκαν στο 9ο θεματικό εργαστήριο «Accelerating Industry 4.0 in Logistics & Supply Chain Management», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας InnovationReady που υλοποιεί ο Τομέας Καινοτομίας του ΣΕΒ.

Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, και που διασφαλίζουν αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη μεταφορά προϊόντων με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω βελτιστοποίησης των διαδρομών. Επιπλέον, στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν λύσεις για τη μεταφορά προϊόντων στην νησιωτική Ελλάδα μέσω drones, πλατφόρμες που επιτρέπουν τον χειρισμό ολόκληρου στόλου drones από έναν μόνο χρήστη, τεχνολογίες για τον εξηλεκτρισμό πετρελαιοκίνητων στόλων, ρομποτικές λύσεις vision και voice picking για διαχείριση αποθηκών, καθώς και ολοκληρωμένη παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με δυνατότητες πρόβλεψης της ζήτησης και έξυπνης τιμολόγησης αποθεμάτων.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και επιχειρήσεων από το λιανεμπόριο ή άλλους παραγωγικούς κλάδους, καθώς και μέλη της κοινότητας των Innovative Greeks, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν απευθείας και εξατομικευμένα, μέσω Β2Β συναντήσεων που οργανώνει ο Τομέας Καινοτομίας του ΣΕΒ. Στις Β2Β συναντήσεις διερευνώνται συνέργειες και συνεργασίες με τις 9 καταξιωμένες startups, που συμμετείχαν στο εργαστήριο, όπως είναι οι: CIBOS Innovation, Dataviva, e -Kinesis, Flyee, Lastmily, Ninefleet, Optechain, PEOPLE, Probotek.