Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή στην Ελλάδα καινοτόμων ρομποτικών συστημάτων στοχεύει επένδυση ύψους 90,8 εκατ. ευρώ της Atlas Robotics ΑΕ με έδρα τα Ιωάννινα η οποία έχει κάνει αίτηση υπαγωγής της επένδυσής της στο ν.4864/2021 ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας».

Το προτεινόμενο σχέδιο της έχει τεθεί σε διαβούλευση από την Enterprise Greece μέχρι 18/4/24.

Αφορά ειδικότερα την έρευνα και ανάπτυξη και την κατασκευή στην Ελλάδα ρομπότ για τη χρήση τους στις επιθεωρήσεις, δοκιμές και πιστοποιήσεις σε κλάδους όπως η υγεία (χειρουργικός και διαγνωστικός τομέας) τα τρόφιμα, η αμυντική βιομηχανία, η αεροπορική βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία, η διαγνωστική κτηνιατρική, η γενική βιομηχανία, κ.α.

Η Atlas Robotics, η οποία εκκινεί από τις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη) έχοντας έδρα και στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, όπως προαναφέραμε, θα παράγει εκτός από ρομπότ, λογισμικό και συστήματα ελέγχου. Έπειτα από την παραγωγή τους θα παραμένουν στην κυριότητα της και θα τα τοποθετεί στις εγκαταστάσεις των πελατών της για τις δοκιμές, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις αμειβόμενη με βάση τις σαρώσεις που θα κάνουν τα ρομπότ για τους ελέγχους και τις δοκιμές.

Ορισμένα από τα ρομπότ που θα παραχθούν θα μένουν στο εργοστάσιο και οι έλεγχοι για τους πελάτες θα γίνονται απομακρυσμένα από εργαστήρια δοκιμών που θα δημιουργηθούν στην Ηγουμενίτσα (περιοχή Καρτέρι Μαργαριτίου).

Η περιοχή που έχει επιλεχθεί για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της Atlas Robotics χαρακτηρίζεται στρατηγική, για τη μεταφορά πρώτων υλών όσο και των στελεχών, δεδομένου ότι βρίσκεται πλησίον του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας και των αυτοκινητοδρόμων της Εγνατίας Οδού, της Ιόνιας Οδού, των αεροδρομίων των Ιωαννίνων και του Ακτίου και του πανεπιστημίου των Ιωαννίνων.

Ο φορέας της επένδυσης αιτείται ένταξη του έργου στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως εμβληματική επένδυση, καθώς και τη λήψη των κινήτρων της φορολογικής απαλλαγής και ενίσχυσης των δαπανών στρατηγικών επενδύσεων (για έργα έρευνας και ανάπτυξης).

Στο επενδυτικό της σχέδιο αναφέρει μεταξύ άλλων πως θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 443 νέες θέσεις εργασίας, ενώ επισημαίνει τον αντίκτυπο της επένδυσης σε περιφερειακό  και εθνικό επίπεδο για την οικονομία και την τοπική κοινωνία, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της χώρας συνολικά.

Με βάση την πρόβλεψη πωλήσεων του επιχειρηματικού της σχεδίου θα εξάγει το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων της και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά αυξάνοντας ολοένα και περισσότερο την αξία των εξαγωγών της ανά τα έτος. Συνολικά πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της σε προϊόντα και υπηρεσίες θα αφορούν σε εξαγωγές και μάλιστα στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας.