Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας Ελλάδας (ΙΤΕ) καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, το ΙΤΕ αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, την υλοποίηση του έργου «ΤΑΛΩΣ- Παρακολούθηση και Πρόγνωση Ακραίου Καιρού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας». Η ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της ναυτιλίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις καιρικές συνθήκες και τον ολοένα και πιο ακραίο καιρό στη θάλασσα, που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Η υλοποίηση του Συστήματος ΤΑΛΩΣ επιτρέπει την παρακολούθηση και πρόγνωση ακραίου καιρού και θαλάσσιου κυματισμού, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα και τη βελτίωση της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και πληρέστερη επίγνωση καιρικών δεδομένων στο θαλάσσιο πεδίο.


Το Σύστημα ΤΑΛΩΣ αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης του καιρού με προηγμένες τεχνικές και περιλαμβάνει υποσύστημα πρόγνωσης που αποτελείται από πληροφοριακό υπερ-υπολογιστικό σύστημα (High PerformanceComputer – HPC) βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης καιρού. Το ΙΤΕ αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος, καθώς και του εξοπλισμού διασύνδεσής του με τις υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης και ο δ/ντης του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΤΕ, Παναγιώτης Καρνιούρας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο αφορά σε θέματα σχεδιασμού χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο – στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο που εισήχθη με το ν. 4832/2021. Προβλέπεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών σχετικών με την έρευνα και την καινοτομία και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στο χώρο της Γαλάζιας Οικονομίας, της Νησιωτικότητας και της Ναυτιλίας. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χαρτογράφηση των αναγκών του οικοσυστήματος των φορέων της Θαλάσσιας Οικονομίας σχετικά με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Σχετικά με την υπογραφή των συμφωνητικών συνεργασίας με το ΙΤΕ, ο υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε:
«Με την υπογραφή δύο σημαντικών συμφωνιών με το ΙΤΕ, ένα κορυφαίο σήμερα Ίδρυμα, κάνουμε σήμερα ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Το σύστημα ΤΑΛΩΣ, έρχεται να καλύψει τις αυξημένες, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, ανάγκες ασφάλειας στις θάλασσες, ενώ το Μνημόνιο προσφέρει σημαντικά εργαλεία, ικανά να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα στο νησιωτικό χώρο και τη ναυτιλία. Πρόκειται για δύο τομείς ιδιαίτερης σημασίας, στους οποίους το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δίνει πρώτη προτεραιότητα.»

Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε σχετικά:
«Το ΙΤΕ αποτελεί αξιόπιστο αρωγό της Πολιτείας σε θέματα μετασχηματισμού της έρευνας και της νέας γνώσης που παράγει, σε λύσεις που θεραπεύουν πάγιες και δυναμικές ανάγκες. Το σύστημα ΤΑΛΩΣ θα αξιοποιήσει την πολύτιμη τεχνογνωσία που διαθέτει το ΙΤΕ και θα ενισχύσει τις διεπιστημονικές συνεργασίες, καθώς επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ερευνητικές κατευθύνσεις διαφορετικών Ινστιτούτων του Ιδρύματος. Οι καινοτόμες αυτές συνέργειες θα συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ η εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτουν οι διοικητικές δομές της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος παρέχουν τα εχέγγυα για την αποτελεσματική υλοποίηση της πρωτοποριακής αυτής συνεργασίας.»

Επίσης, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης ανέφερε:
«Ως Γενική Γραμματεία έχουμε αναλάβει μια πολύ κρίσιμη αποστολή, να εξειδικεύσουμε και να αναδείξουμε με κάθε τρόπο, τη δυναμική αλλά και τη σημασία της Θαλάσσιας Οικονομίας στο νησιωτικό χώρο και όχι μόνο. Η συνεργασία μας με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το ΙΤΕ, αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης σε φορείς με εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, ώστε να αξιοποιήσουμε την τεράστια εμπειρία, τεχνογνωσία και γνώση τους, συνδέοντάς τα με την εθνική μας προσπάθεια να ενοποιήσουμε το ελληνικό οικοσύστημα της καινοτομίας στον τομέα της ναυτιλίας, της νησιωτικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας και των γαλάζιων επαγγελμάτων.»

Ο Παναγιώτης Καρνιούρας, διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και προϊστάμενος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΤΕ, ανέφερε σχετικά:
«Με το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθενται οι βάσεις για τη στοχευμένη, συστηματική και συντονισμένη υποστήριξη των αναγκών της ναυτιλιακής/ναυπηγοεπισκευαστικής κοινότητας/ κοινότητας κατασκευαστών ναυτιλιακού υλικού σχετικά με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες που βασίζονται και αξιοποιούν τη νέα γνώση. Το ΙΤΕ θα λειτουργήσει ως καταλύτης στη διαδικασία της κινητοποίησης της κοινότητας αυτής και θα υποστηρίξει με την τεχνογνωσία και τα δίκτυά του την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Γαλάζιας Οικονομίας».