Πωλήσεις 96,3 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος Fourlis το πρώτο τρίμηνο του 2022 έναντι 75,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυξημένες κατά 27,4%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλθαν στα 16,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με 23,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ζημίες προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR), το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι ζημίες προ φόρων το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 7,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν 5,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η κερδοφορία του Ομίλου προέρχεται από το υπόλοιπο του έτους και κυρίως το δεύτερο εξάμηνο, λόγω εποχικότητας.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου τριμήνου 2021 το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου είτε ήταν κλειστό λόγω του lockdown, είτε υπολειτουργούσε ως αποτέλεσμα των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022 τα καταστήματα λειτουργούσαν κανονικά.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Fourlis κατά την 31/03/2022 ήταν 208,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 110,8 εκατ. ευρώ κατά την 31/03/2021 και 135,8 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2021. Από αυτά, 122,0 εκατ. ευρώ αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες λιανικής του Ομίλου και 86,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Trade Estates ΑΕΕΑΠ).

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 61,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022, αυξημένες κατά 35,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 (45,7 εκατ. ευρώ). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 57,8% ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 5 μεγάλα καταστήματα ΙΚΕΑ (3 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, και 1 στη Βουλγαρία), 6 μεσαίου μεγέθους καταστήματα (4 στην Ελλάδα και 2 στη Βουλγαρία) και 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ (6 από αυτά στην Ελλάδα, 2 στην Βουλγαρία και 1 στην Κύπρο). Επίσης, σχεδιάζονται ή είναι υπό κατασκευή τρία νέα μεσαίου μεγέθους καταστήματα στην Ελλάδα με στόχο να λειτουργήσουν τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα 34,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 15,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 (29,9 εκατ. ευρώ). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 31,0% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 1,5%, συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε -1,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 133 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 55 καταστήματα στην Ελλάδα, 32 στη Ρουμανία, 12 στην Τουρκία, 10 στη Βουλγαρία και 7 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.

Παράλληλα, ξεκίνησε η λειτουργία του αυτοματοποιημένου κέντρου logistics της Intersport, το οποίο θεωρείται ως το πλέον σύγχρονο στην Ελλάδα. Θα εξυπηρετεί 120 καταστήματα καθώς και το e-commerce της εταιρείας.

Αναφορικά με τα προβλήματα που παρατηρούνται διεθνώς στην εφοδιαστική αλυσίδα, η μέχρι σήμερα επίδραση τους συνεχίζει να είναι σημαντική αλλά διαχειρίσιμη. Σε ό,τι αφορά στο κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του Ομίλου, σημειώνεται ότι επηρεάζεται από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, συνεχίζει όμως να αποτελεί σχετικά μικρό μέρος του λειτουργικού κόστους του Ομίλου (5,3% των λειτουργικών εξόδων του 1ου τριμήνου του 2022 σε σχέση με 4,7% στο σύνολο του 2021).

Τέλος, συνεχίζεται η προετοιμασία για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Trade Estates, θυγατρικής ΑΕΕΑΠ του Ομίλου, με στόχο η δημόσια προσφορά να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα και με τις συνθήκες της αγοράς. Με υπάρχοντα ακίνητα αξίας 270 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα αγορών και ανάπτυξης περίπου 250 εκατ. ευρώ, η Trade Estates φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο χώρο της.