Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εισέρχεται το περιθώριο μικτού κέρδους των επιχειρήσεων μέχρι τα τέλη Ιουνίου με σκοπό να  μην σημειωθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και  Επενδύσεων αφορά το σύνολο του καταναλωτικού κοινού και των επιχειρήσεων.

Με την συγκεκριμένη διάταξη απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα που είχε η εταιρεία  πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Περιθώριο Μικτού κέρδους:

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων προσπαθούν πάντα να βελτιώσουν τα μικτά περιθώρια κέρδους τους. Με άλλα λόγια, θέλουν να μειώσουν το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων, ενώ αυξάνουν τα έσοδα από τις πωλήσεις.
Το Ακαθάριστο Κέρδος και το Μικτό Περιθώριο Κέρδους είναι δύο στενά συνδεδεμένοι όροι, που είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τη διαφορά τους γενικά. Το ακαθάριστο κέρδος περιγράφεται ως η διαφορά μεταξύ του ποσού που αποκομίστηκε από τις πωλήσεις και του ποσού που δαπανήθηκε για τις δραστηριότητες παραγωγής. Και αν μιλάμε για μικτό περιθώριο κέρδους, είναι ένας δείκτης κερδοφορίας, ο οποίος εκφράζεται ως ποσοστό του μικτού κέρδους στις πωλήσεις, κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου.

 Τι καλείται να αντιμετωπίσει η εν λόγω ρύθμιση;

Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Επικράτεια της Ουκρανίας και η συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην παγκόσμια αγορά, δημιουργούν συνθήκες ανατιμήσεων καταναλωτικών προϊόντων που οφείλονται στην διαταραχή των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων συγκεκριμένων προϊόντων ή πρώτων υλών. Με τη ρύθμιση επιδιώκεται η παρεμπόδιση της αθέμιτης κερδοφορίας των επιχειρήσεων που θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την κρίση αυτή για τον προσπορισμό αθέμιτων κερδών.

 Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Επικράτεια της Ουκρανίας και η συνεχιζόμενη αρνητική επίδραση της πανδημίας της νόσου COVID-19, έχουν προκαλέσει μία αλυσίδα αναταράξεων στην παγκόσμια οικονομία και διαταράσσουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ιδίως σε ότι αφορά στα υγρά και τα αέρια καύσιμα και τα δημητριακά.

 Ποιοι είναι οι στόχοι της εν λόγω ρύθμισης;

Η  αποτροπή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας των επιχειρήσεων που προέρχεται από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, στην περίοδο της γεωπολιτικής κρίσης που έχει προκληθεί από τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Επικράτεια της Ουκρανίας αλλά και της συνεχιζόμενης αρνητικής επίδρασης της πανδημίας της νόσου COVID-19 στην παγκόσμια αγορά.

 

Οι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Είναι  δύσκολο όλη η αγορά των χιλιάδων επιχειρήσεων να τεθεί υπό τον έλεγχο  των υπηρεσιών του υπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα αξιοποιηθούν καταγγελίες  για τη μεταβολή των λιανικών τιμών που θα είναι κραυγαλέα πιο ψηλά σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον τομέα της ενέργειας όπως είναι τα υγρά καύσιμα και της ηλεκτρικής ενέργειας αφού το κόστος της Mwh αλλάζει από την μία μέρα στην άλλη με την χονδρεμπορική τιμή να αυξομειώνεται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Οι βίαιες μεταβολές της χονδρεμπορικής τιμής ανά ημέρα μεταβάλει και το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος με τους παραγωγούς ενέργειας να επιθυμούν να εξασφαλίζουν κεφάλαια για την προμήθεια φυσικού αερίου που  παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές κόστους. Τέλος να σημειωθεί ότι η διάταξη  προβλέπει  πρόστιμα από 5000 έως 1 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες.