Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενοποιημένες πωλήσεις 336,1 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Intracom Holdings στο εννεάμηνο του 2021, έναντι πωλήσεων 312,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 7,5%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο, αυξημένα κατά 9,4%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης νέων κατασκευαστικών έργων, καθώς και οι χαμηλοί ρυθμοί δημοπράτησης νέων έργων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, συνέχισαν να επηρεάζουν τα βασικά μεγέθη του Ομίλου και κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2021, μέσω της επίδρασης στην κατασκευαστική του δραστηριότητα. Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, μετριάζοντας τις μέχρι σήμερα απώλειες. Η τεχνολογική δραστηριότητα του Ομίλου, μέσω της Intracom Defense και Intrasoft International, δεν υφίσταται επίδραση λόγω της πανδημίας.

Σε αποτέλεσμα των παραπάνω, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 336,1 εκατ. ευρώ έναντι 312,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών, δημιουργούν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής των τεχνικών έργων, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της Ιntrakat ενώ αναμένεται να έχουν περιορισμένη μόνο επίδραση στα περιθώρια της Intracom Defense. Η απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων μέσω προγραμμάτων ΣΕΣ και του Ταμείου Ανάπτυξης, όπως επίσης και η θέσπιση διαδικασίας αναθεώρησης τιμών έργων, αναμένεται να βελτιώσουν άμεσα τους όρους παραγωγής των έργων που εκτελούνται και την αντίστοιχη κερδοφορία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 201 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 3,9 εκατ. ευρώ.  Στις 30/9/2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της Intrasoft International ανερχόταν σε 875 εκατ. ευρώ, της Intracom Defense σε 95 εκατ. ευρώ και της Intrakat σε 419 εκατ. ευρώ ενώ έως σήμερα ο Όμιλος Intrakat έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους 382 εκατ. ευρώ για τα οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.