Πηγή Εικόνας: https://portheraklion.gr/images/11032021.jpeg

‘Ανοιξε ο δρόμος για την κατασκευή της νέας γέφυρας Σταυρωμένου επί της ΠΕΟ Ηρακλείου-Ρεθύμνου, με σκοπό την οριστική λύση και την αποτροπή της επανάληψης των καταστροφών από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2020.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.850.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και η δημοπράτηση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου της ανακατασκευής της γέφυρας Σταυρωμένου.

Με τη συγκεκριμένη εργολαβία θα γίνει η καθαίρεση της παλιάς γέφυρας, και στη συνέχεια κατασκευή νέας, προεκτεταμένης γέφυρας 30 μέτρων. Σε όλο το μήκος της χάραξης θα γίνει επανακατασκευή του οδοστρώματος και νέο τοιχίο του δρόμου, ώστε να διαμορφωθούν πεζοδρόμια επαρκούς πλάτους, ενώ θα γίνουν και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας. Σύμφωνα με τη μελέτη, στην κοίτη του ποταμού Αρκαδιώτη προβλέπεται τοπική διεύρυνση της αρχικής κοίτης σε μήκος περίπου 130 μέτρων, επένδυση των νέων πρανών της κοίτης με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια και εφαρμογή τραπεζοειδούς διατομής και επένδυση του πυθμένα στη θέσης της γέφυρας.

Στο μεταξύ, εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνης, στο τμήμα από διασταύρωση για Πασαλίτες μέχρι ‘Αγιο Ιωάννη Μυλοποτάμου και στην επαρχιακή οδό 30 στο τμήμα της από ‘Αγιο Ιωάννη-Κάλυβος-Ζωνιανά-Αξός. Για το λόγο αυτό καλούνται οι πολίτες που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα, όπως επίσης να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.