Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB κατά την παρουσία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), διοργάνωσε ζωντανή συζήτηση-πάνελ για τον ρόλο των αναπτυξιακών τραπεζών στη διασύνδεση επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και επισφράγισε τη συνεργασία της με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.

Στη συζήτηση/πάνελ που διοργάνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετείχαν οι εξής: η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, Γιώργος Ζερβός, η Σύμβουλος της BPI France, Virginie Poncet, ο Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΙΝΣΒΕ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Χρήστος Γεωργίου, ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Τζήκας. Από την πλευρά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, συμμετείχαν η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αθηνά Χατζηπέτρου και ο Αντιπρόεδρος, Παντελής Τζωρτζάκης.

Κατά την διεξαγωγή της συζήτησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης, στην ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και συνεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και στον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως μοχλός διασύνδεσης επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου υποστήριξε: «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος η αξιοποίηση των πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις θα οδηγήσει σε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6,9% το 2026. Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι βασική προϋπόθεση για την διατήρηση των οφελών αυτών μακροχρόνια μέσα από την ενίσχυση σε μόνιμη βάση της συνολικής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Σημαντικός ο ρόλος των αναπτυξιακών τραπεζών που λειτουργούν ως δίαυλοι για τη διοχέτευση χρηματοδότησης στον ιδιωτικό τομέα για παραγωγικές επενδύσεις και την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.»

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, Γιώργος Ζερβός, τόνισε: «Τα χρηματοδοτικά μέσα αποτέλεσαν βασικό μέρος των Δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ΜμΕ, καθώς από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ κατευθύνθηκαν περισσότερα από 4,3 δις ευρώ προς τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό και προσπαθώντας να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις της παρούσας φάσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης δημιουργεί στο νέο Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα 2021-27” διακριτή προτεραιότητα αποκλειστικά στοχευμένη στα χρηματοδοτικά μέσα για την υποστήριξη των άμεσων και ώριμων αναγκών της επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό 950 εκ. ευρώ. Κύριος φορέας εφαρμογής για το σημαντικό ρόλο της οργάνωσης και διαχείρισης των χρηματοδοτικών μέσων θα είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία αξιοποιώντας την εμπειρία και την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία εφαρμογής της τρέχουσας περιόδου θεωρούμε ότι θα παρουσιάσει πολλαπλάσια και μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος της οικονομίας και των επιχειρήσεων».

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=D9AnfrvnBN0

Μνημόνιο συνεργασίας

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, με στόχο να διερευνηθούν συμπράξεις μεταξύ των δύο οργανισμών για την περαιτέρω στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Επωφελούμενοι της εκτεταμένης εμπειρίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα της Τεχνόπολης, η HDB θέτει πλέον σε διαβούλευση τα νέα καινοτόμα προϊόντα της, ώστε να προσδιοριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες και τα χρηματοδοτικά κενά που υπάρχουν στον δυναμικό κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). H Τεχνόπολη διευκολύνει την πρόσβαση στα προγράμματά της με έμφαση στις υποδομές της θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων της HDB για τον κλάδο ICT παρέχοντας προνομιακούς όρους.

Με το μνημόνιο συνεργασίας, η HDB, με την εκτεταμένη εμπειρία των στελεχών της, αποτελεί αξιόπιστο μέντορα για τις εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη θερμοκοιτίδα της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Συνάμα, διερευνώνται οι περιπτώσεις ανταλλαγής γνώσης και δημιουργίας συνεργειών με ψηφιακές πλατφόρμες που θα υλοποιήσει η HDB με στόχο τη δημιουργία ενός δυναμικού e-community ενισχύοντας την εξωστρέφεια και παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, δήλωσε: «Για ακόμα μια φορά αποδεικνύουμε τη σημασία που δίνουμε στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στη δημιουργία εποικοδομητικών συνεργασιών. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών, όπως και να εξετάζονται αναλυτικότερα συνέργειες ανάμεσα στις δράσεις των δύο οργανισμών που θα μπορέσουν να προσφέρουν πολλαπλά εργαλεία στις επιχειρήσεις, λύσεις και μέσα για περισσότερη καινοτομία και εξωστρέφεια».

Ο Αντιπρόεδρος της HDB, Παντελής Τζωρτζάκης, σημείωσε: «Στο πλαίσιο, των στοχευμένων αλλά και διευρυμένων συνεργασιών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σήμερα υπογράψαμε ακόμα ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, αυτή την φορά με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Βασική μας επιδίωξη είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των συνεργειών μεταξύ των δυο πλευρών στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας ειδικά στο πεδίο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT)».

Ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Τζήκας, υποστήριξε: «Είναι σπουδαίας σημασίας το Μνημόνιο Συνεργασίας για την πόλη. Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα στο οποίο μπορούν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις της νέας οικονομίας. Αυτή η υπογραφή σήμερα διευρύνει ουσιαστικά τις δυνατότητες προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Βόρεια Ελλάδα, στην ψηφιακή εποχή».