Στις συνθήκες που διαμόρφωσαν οι διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας 15ετίας και σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες επιβάλλεται, επιπλέον, να μεριμνήσουν για την ψηφιακή τους αναβάθμιση και την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Στο σκηνικό αυτό, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους δεν είναι απλά «χρυσός», αλλά «οξυγόνο», ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια για να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν.


Το πλεονέκτημα της πρόσβασης στα απαιτούμενα κεφάλαια εξασφαλίζει μια δυνατή συνεργασία: η Εθνική Τράπεζα, μέσα από τη συμμετοχή της στο «Business Growth Fund» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), διασφαλίζει τη διάθεση νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άτοκα κατά 40%.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να επενδύσουν στην ενεργειακή και ψηφιακή τους αναβάθμιση. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν πλέον να αποκτήσουν χρηματοδότηση κατά 60% από την Εθνική Τράπεζα και κατά 40% άτοκα από την ΕΑΤ, με προνομιακούς όρους.

Αναλυτικότερα, τα Δάνεια ψηφιακής αναβάθμισης προορίζονται για την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών των επιχειρήσεων (εξοπλισμός και λογισμικό, διαδίκτυο, ευρυζωνικές συνδέσεις, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικές τεχνολογίες, εφαρμογές, ιστότοποι, API, υπηρεσίες cloud), την ψηφιακή εκπαίδευση εργαζομένων και την απασχόληση ειδικών πληροφορικής, για digital marketing και social media, εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών (τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, IoT, τεχνητή νοημοσύνη, drones, εικονική πραγματικότητα), καθώς και για δαπάνες συμβούλων για την ανάλυση αναγκών και την εκπόνηση μελέτης της επένδυσης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ποσό από 25.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ, για διάρκεια δύο έως δέκα ετών, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες.

Τα Πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια προορίζονται για επενδύσεις μέσω μίας ή περισσότερων δράσεων που περιλαμβάνονται στα 3 υποπρογράμματα: Υποπρόγραμμα 1 – Δάνεια πράσινης κινητικότητας (Green mobility loans), με σκοπό την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, την αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων σταθμών ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης μέσων μεταφοράς χαμηλών ή μηδενικών ρύπων και τη δημιουργία τοπικών μονάδων παραγωγής ή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, για τους σκοπούς λειτουργίας της υποδομής επαναφόρτισης. Υποπρόγραμμα 2 – Δάνεια ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (Loans for energy upgrade) για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης επαγγελματικών κτιρίων (βιομηχανικού, βιοτεχνικού, εμπορικού ή άλλου αποκλειστικά επαγγελματικού σκοπού). Υποπρόγραμμα 3 – Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Green Renewable Energy) για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν νέες εγκαταστάσεις, ώστε να προβούν οι ΜμΕ στην αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, στη διαμόρφωση του χώρου, στην παραγωγή, αποθήκευση, διανομή και μετάδοση της παραγόμενης ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή, η αιολική και η γεωθερμική ενέργεια. Για τις επενδύσεις αυτές, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ποσό από 8.000 ευρώ έως 8 εκατ. ευρώ, για διάρκεια δύο έως δέκα ετών, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες.

Το επιτόκιο για τα παραπάνω προγράμματα, και για το τμήμα του δανείου της Τράπεζας, μπορεί να είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor τριών μηνών συν περιθώριο ή σταθερό (επιβαρύνεται επιπλέον με εισφορά του Ν. 128/75). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια, η οποία μειώνει το επιτόκιο για το τμήμα του δανείου της Τράπεζας κατά 3%.

Διαδικασία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης

Το πρώτο βήμα για την απόκτηση των νέων προγραμμάτων είναι η υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα HDB-KYC, επιλέγοντας για τη χρηματοδότηση την Εθνική Τράπεζα. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι καταχωρούν αίτημα στην πλατφόρμα ΠΣΚΕ, επιλέγοντας και πάλι την Εθνική Τράπεζα. Τέλος, υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την Εθνική Τράπεζα και να κλείνουν ραντεβού με τον υπεύθυνο Relationship Manager, για να τους προτείνει λύσεις, προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα προγράμματα χρηματοδοτήσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι διαθέσιμες εδώ.