Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ηγετική θέση της Ελλάδας στη Διαχείριση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων στην Ευρώπη και η συνεχώς ανοδική πορεία της ΕΝΔΙΑΛΕ, του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), πιστοποιείται από την πρόσφατη  μελέτη της RDC Environment η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Γαλλικής κρατικής υπηρεσίας Περιβάλλοντος ADEME. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. η οποία από το 2004 λειτουργεί ως το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Αποτελεί τον φορέα που σχεδιάζει, συντονίζει και καταγράφει όλα τα στάδια διαχείρισης των ΑΛΕ σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και αναγέννηση των ΑΛΕ.

Η μελέτη της RDC Environment συγκρίνει την Ελλάδα με τις άλλες 4 πλέον προηγμένες στη Διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών χώρες, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, και την κατατάσσει πρώτη στον τομέα αυτό.

Συγκεκριμένα, στην μελέτη επιβεβαιώνεται η πρωτιά της Ελλάδας στην Ε.Ε, αφ’ ενός  με την  υπερκάλυψη του στόχου 70% για το ποσοστό συλλογής ΑΛΕ και αφ’ ετέρου με την επίτευξη  ποσοστού  100% στη αναγέννηση των συλλεχθέντων ποσοτήτων ΑΛΕ.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. επισημαίνει ότι η επιτυχία αυτή κατακτάται με το χαμηλότερο κόστος επιβάρυνσης του καταναλωτή (1/3 του αμέσως επόμενου αντίστοιχου χαμηλότερου κόστους). Προσθέτει δε, ότι τα στοιχεία αυτά γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα εάν αναλογιστούμε πως μόλις το 1999, η Ελλάδα κατείχε την πρώτη θέση στην παράνομη διαχείριση των ΑΛΕ στην Ε.Ε. με ποσοστό 63%, ενώ παράλληλα είχε από τα μικρότερα ποσοστά αναγέννησης (8%) των συλλεγόμενων ΑΛΕ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ, Γιώργος Δεληγιώργης, δήλωσε: «Η δημοσιοποίηση  αυτής της μελέτης αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση της ΕΝΔΙΑΛΕ και του ρόλου που έχει διαδραματίσει στην διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών στην χώρα μας. Με σκληρή δουλειά, επιμονή και προσήλωση στους στόχους μας, καταφέραμε κάτι το οποίο πριν από 20 χρόνια θεωρείτο ακατόρθωτο. Θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια με νέα δυναμική έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσουμε παράδειγμα ορθής διαχείρισης και για άλλα ρεύματα αποβλήτων στη χώρα μας. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν πυρήνας ανάπτυξης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».