Πηγή Εικόνας: Lamda Development

Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο του Ελληνικού με το νομοσχέδιο Σταϊκούρα που οριοθετεί  τη διανομή γης του παλαιού αεροδρομίου μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας  παραχώρησης σε 99 χρόνια. Το νομοσχέδιο αναμένεται να είναι νόμος του ελληνικού κράτους  όταν θα έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Το σχετικό νομοσχέδιο  συζητήθηκε χθες πρώτη ημέρα στην αρμόδια Επιτροπή και αναμένεται ο κύκλος συζήτησης να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας όταν  προσήλθε στο βήμα έκανε λόγο για «λευκή σελίδα» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε αφήσει  κάποια προεργασία ενώ άφησε αιχμές ότι όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του ως υπουργός δεν βρήκε αρκετές εκκρεμότητες για την υλοποίηση του έργου και ταυτόχρονα υπήρχαν σχέδια  για εγγυήσεις προς τον επενδυτή του καζίνο και για την ανάδοχο εταιρεία, τα οποία αλλάξαμε ανέφερε.

Τόνισε ότι η εκκίνηση της επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού αποτελεί, σταθερά, μια από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, καθώς αφορά τόσο το σύνολο του κοινωνικού ιστού που δραστηριοποιείται πέριξ του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, όσο και εν γένει την ελληνική οικονομία, λόγω της εμβέλειας του επενδυτικού σχεδίου.

Η επένδυση θα αγγίξει τα 8 δισ. ευρώ.

Αναμένεται να δημιουργηθούν 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την πλήρη λειτουργία του έργου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση κατά 2,4% του ΑΕΠ μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής του. Εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την 25ετή επενδυτική δραστηριότητα του έργου (κατασκευή και λειτουργία), θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, σε φόρους εισοδήματος, εταιρικούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους ακινήτων και ΦΠΑ.

Αυτή είναι η διανομή ακινήτου στο Ελληνικό – τί παίρνει ο επενδυτής, τί το δημόσιο και που δημιουργείται δικαίωμα επιφανείας

Τι  προβλέπει το νομοσχέδιο

Προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των προαπαιτουμένων και της άμεσης εκκίνησης του Επένδυσης, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει:

1ον. Την κύρωση της σύμβασης διανομής και του ειδικού διαγράμματος διανομής.

2ον. Τη σύσταση δικαιώματος επιφανείας ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

3ον. Τη ρύθμιση της διαδικασίας εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφάνειας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

4ον. Την παροχή της δυνατότητας διενέργειας πρόδρομων εργασιών, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, με το παρόν σχέδιο νόμου:

1ον. Κυρώνεται η σύμβαση διανομής, με το προσαρτώμενο σ’ αυτήν ειδικό διάγραμμα διανομής, που υπεγράφη, στις 9 Μαρτίου 2021, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, ως εξ αδιαιρέτου συγκυρίων των διανεμομένων ακινήτων.

Κάθε συγκύριος λαμβάνει διαιρετά πλέον τμήματα γης, όπως περιγράφονται στη σύμβαση,  κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα γενικά τα επ’ αυτών κτίρια και πάσης φύσης συστατικά, παραρτήματα, προσαυξήματα και παρακολουθήματα, και όλα τα σχετικά δικαιώματά τους, προσωπικά και εμπράγματα, και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις.

2ον. Συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011, δικαίωμα επιφάνειας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΤΑΙΠΕΔ για χρονική διάρκεια 99 ετών, η οποία αρχίζει από τη μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

3ον. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ολόκληρου του δικαιώματος της επιφανείας ως αντικείμενο εισφοράς σε είδος, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ή ποσοστού ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου του δικαιώματος επιφανείας, προς τρίτους ή εισφοράς του σε εταιρείες, από την επιφανειούχο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς και τον εκάστοτε επιφανειούχο, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

4ον. Προβλέπεται ότι με τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος της επιφάνειας, ο εκάστοτε επιφανειούχος υποχρεούται να παραδώσει την κατοχή των κτισμάτων ή των εν γένει κατασκευών και των τυχόν οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους, στον κύριο του εδάφους.

5ον. Προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των όρων της υπό κύρωση σύμβασης με έγγραφη συμφωνία που θα περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ ή μεταξύ των εκάστοτε ειδικών ή/και καθολικών διαδόχων τους, ενώ περαιτέρω περιγράφεται η σχετική διαδικασία ολοκλήρωσης της τροποποίησης αυτής.

6ον. Ρυθμίζεται η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων παραδρομών της κυρούμενης σύμβασης και ορίζεται ότι αυτή θα συντελείται με συμβολαιογραφική πράξη υποκείμενη σε μεταγραφή ή καταχώριση στο αρμόδιο – κατά περίπτωση – Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

7ον. Καθορίζεται ως χρονικό σημείο επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της κυρούμενης Σύμβασης, εκείνο της μεταγραφής – άλλως καταχώρισης – στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου του ΦΕΚ δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου.

Το ίδιο χρονικό σημείο καθορίζεται και για την απώλεια της ιδιότητας των ως δημοσίων κτημάτων, των ακινήτων που με την κυρούμενη Σύμβαση περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ.

8ον. Ρυθμίζεται η διαδικασία εισφοράς των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά από το ΤΑΙΠΕΔ προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κατά το ποσό των 911,2 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω, καθορίζονται και τα στάδια της σχετικής διαδικασίας μέχρι το σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, να μεταβιβαστεί στον αγοραστή, δηλαδή στην ανώνυμη εταιρεία «Hellinikon Global I SA», έναντι του συμφωνημένου τιμήματος για την απόκτηση εκ μέρους της του συνόλου των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

9ον. Ρυθμίζονται τα διαδικαστικά ζητήματα της πραγματοποίησης της σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι σχετικές φορολογικές και λοιπές απαλλαγές και ατέλειες που ισχύουν για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

10ον. Παρέχεται η δυνατότητα στον αγοραστή, δηλαδή στην ανώνυμη εταιρεία «Hellinikon Global I SA», ή τον εγγυητή του, πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., να πραγματοποιήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, με δικές του δαπάνες, δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, τις ρητά προσδιοριζόμενες στο εν λόγω άρθρο ενέργειες – εργασίες, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Συναφώς, προβλέπεται ότι για την υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών – εργασιών θα προηγηθεί σχετική συμφωνία μεταξύ του αγοραστή ή εγγυητή και των συγκυριών του εδάφους, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ, για τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και τη ρύθμιση της εποπτείας.

Το αποτέλεσμα της διανομής της έκτασης αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του ΤΑΙΠΕΔ, από τη μια πλευρά, και του φορέα της επένδυσης από την άλλη.

Δεδομένου ότι ο επενδυτής καθίσταται επιφανειούχος όλης της έκτασης – πλην, προφανώς, κοινόχρηστων, κοινωφελών και κοινωνικής ανταποδοτικότητας χώρων – για 99 χρόνια, η διαπραγμάτευση, επί της ουσίας, αφορούσε την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί του 70% της έκτασης, μετά από αυτή την περίοδο.

Κατά συνέπεια, η διαπραγμάτευση αφορούσε τη χρονική περίοδο κατά την οποία τα παιδιά των παιδιών μας θα καταστούν – με την ευρεία έννοια του όρου – ιδιοκτήτες τμήματος της επένδυσης.