Πηγή Εικόνας: ΕΤΑΔ

Έληξε άδοξα σήμερα η προθεσμία για την υποβολή φακέλου συμμετοχής σχετικά με το ακίνητο προς πώληση της ΕΤΑΔ στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον συμμετοχής.

Το αναμενόμενο, μετά τις εξελίξεις στην ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων, «ναυάγιο» της πώλησης του οικοπέδου ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ, συνολικού εμβαδού 332.137,34 τ.μ., επιβεβαιώθηκε και επισήμως.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διαγωνισμός διενεργήθηκε με απόλυτη διαφάνεια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΤΑΔ www.e-publicrealestate.gr, σύμφωνα τους Κανονισμούς της Εταιρείας και τις εκτιμήσεις ανεξάρτητων εκτιμητών, ενώ είχε τεθεί ως τιμή εκκίνησης το ποσό των 55 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον συμμετοχής, οπότε ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.

Η Εταιρεία με βάση και τις εξελίξεις στο όμορο ακίνητο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. (ΕΝΑΕ) υπό Ειδική Διαχείριση θα συνεκτιμήσει όλα τα δεδομένα και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες της πάντοτε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου της στο μεγαλύτερο Ναυπηγείο της χώρας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας