Πηγή Εικόνας: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Στη …λεωφόρο του εκσυγχρονισμού εισέρχονται σταδιακά οι Βιομηχανικές Περιοχές που ελέγχει η ΕΤΒΑ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο κ Θάνο Ψαθά να σχεδιάζει το νέο περιβάλλον για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί σε αντίστοιχες  ΒΙ.ΠΕ. της χώρας.

Τα πρώτα δείγματα γραφής δόθηκαν πρόσφατα από την ΒΙ.ΠΕ Λαμίας η οποία αναβαθμίστηκε βελτιώνοντας τις υπηρεσίες προς τις 69 βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Μεταξύ των έργων που υλοποιήθηκαν είναι μεταξύ άλλων:

•Η περιμετρική περίφραξη συνολικού μήκους 4.500 μέτρων.

•Η δημιουργία κόμβων εισόδων – εξόδων και τοποθέτηση μπάρας στην κεντρική είσοδο και  μόνιμη εικοσιτετράωρη στατική φύλαξη και έλεγχο εισόδου.

•Η τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

•Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων, με σύστημα απομακρυσμένης αποστολής δεδομένων κατανάλωσης.

•Η τοποθέτηση πράσινων και μπλε κάδων.

•Η τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής εξισορρόπησης στην Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων.

•Η ανάπτυξη βασικού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών.

Αντίστοιχα σχέδια αναμένεται να υλοποιηθούν στις ΒΙ.ΠΕ της Λάρισας των Ιωαννίνων και της Πάτρας βελτιώνοντας τους  χώρους εγκατάστασης των μονάδων δείχνοντας ένα νέο πρόσωπο στην επιχειρηματική κοινότητα που απαιτεί ένα αξιοπρεπές περιβάλλον για  να  ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Το πιο σημαντικό στοιχείο της αναβάθμισης των ΒΙ.ΠΕ είναι ότι η χρηματοδότηση των  έργων υποδομής έρχεται από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, καθώς αυτές θα πληρώσουν το κόστος ως χρήστες των νέων υπηρεσιών.

Το 80% των έργων έχει καταβληθεί από τις επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 20%  θα αποπληρωθεί σε βάθος χρόνου.

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών στις ΒΙ.ΠΕ είναι μία  δύσκολη άσκηση για τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Θάνο Ψαθά , ο οποίος πρέπει να έχει τη συναίνεση των επιχειρηματιών διότι η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ έχει ρόλο διαχειριστή  των βιομηχανικών περιοχών που έχει στην κατοχή τους η  οποία  πρέπει να έχει  καλύψει  το κόστος  πριν  προχωρήσει  στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. .

Η ΕΤΒΑ  ΒΙ.ΠΕ  είναι μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Βιομηχανικών Περιοχών στην Ελλάδα και  κατέχει ένα δίκτυο 29 Βιομηχανικών Περιοχών, συνολικής έκτασης 51.000 στρεμμάτων, δηλαδή το 70% των ΒΙ.ΠΕ. Πανελλαδικά. Στις ΒΙ.ΠΕ. της ΕΤΒΑ, είναι ενεργές περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις.