Στο σημείο εκκίνησης βρίσκεται η πώληση της Vivartia, αφού η μητρική εταιρεία η MIG έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς από τη CVC Capital Partners, που προτίθεται να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (τελική έγκριση από τα αρμόδια όργανα της CVC, συμφωνία επί των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας). Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να παραχωρήσει στη CVC περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 6/11/2020. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα υποστηρίξει την εταιρία στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των όρων της συναλλαγής που θα συμφωνηθούν

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Vivartia διαμορφώθηκαν στα 629,3 εκ. αυξημένες κατά 4% to 2019 σε σχέση με το 2018. Οι κλάδοι κατεψυγμένων τροφίμων και εστίασης παρουσίασαν ανάπτυξη των πωλήσεών τους σε σχέση με το 2018, ενώ ο κλάδος γαλακτοκομικών παρουσίασε οριακή μείωση, η οποία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των παραγωγικών του μονάδων και είχε ως συνέπεια τη διακοπή συμφωνιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τις εξαγωγές.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 68,7 εκ. έναντι 59,1 εκ. το 2018, με όλους τους κλάδους να παρουσιάζουν αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών τους κερδών. Οι κλάδοι του ομίλου διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Αξίζει να αναφερθεί το αδύνατο σημείο της Vivartia είναι ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της  έφταναν τα 703 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του   2019 ενώ ο τραπεζικός δανεισμός «αγγίζει» τα 500 εκατ. ευρώ .Το CVC Capital Partners έχει επενδύσει  στο κλάδο  Υγείας,  επιδιώκει να αποκτήσει την Εθνική Ασφαλιστική και σήμερα  εκδήλωσε ενδιαφέρον να αποκτήσει την Vivartia.