Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι εκταμίευσε την πρώτη δόση της Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας προς τη Βόρεια Μακεδονία, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, υπό τη μορφή δανείων.


Σύμφωνα με την Επιτροπή, η βοήθεια αυτή βοηθά τη Βόρεια Μακεδονία να προχωρήσει στον ευρωπαϊκό της δρόμο, ενώ παράλληλα παρέχει στη χώρα περαιτέρω υποστήριξη, καθώς η οικονομία της έχει πληγεί σοβαρά από την πρόσφατη ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επιπλέον, υποστηρίζεται η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας, καθώς και οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με το τρέχον πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η αποδέσμευση αυτής της πρώτης δόσης οικονομικής βοήθειας, έρχεται αφότου η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Βόρεια Μακεδονία είχε εκπληρώσει τις σχετικές δεσμεύσεις πολιτικής που συμφωνήθηκαν με την ΕΕ. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι: «Η Βόρεια Μακεδονία σημείωσε πρόοδο στον τομέα των δημοσίων οικονομικών με τη σύσταση ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου και με την ενίσχυση της διαχείρισης των δημοσίων επενδύσεων. Για να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα, η Βόρεια Μακεδονία υιοθέτησε μέτρα φορολογικής πολιτικής που διευρύνουν τη φορολογική βάση. Η κυβέρνηση σημείωσε επίσης περαιτέρω πρόοδο προς την επισημοποίηση της άτυπης οικονομίας και έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Τέλος, η κυβέρνηση ενίσχυσε το δικαστικό σώμα με μια νέα στρατηγική για τη δικαστική μεταρρύθμιση».

Η συνολική εν εξελίξει Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Βοήθεια για τη Βόρεια Μακεδονία ανέρχεται σε δάνεια ύψους έως και 100 εκατ. ευρώ. Μετά την εκταμίευση αυτής της πρώτης δόσης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένει διαθέσιμη μια δεύτερη δόση του ίδιου ποσού, ανάλογα με την πρόοδο των συμφωνηθέντων όρων πολιτικής.

Σημειώνεται ότι η Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Βοήθεια διατίθεται σε χώρες της Διεύρυνσης και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών. Η Χρηματοοικονομική βοήθεια για τη Βόρεια Μακεδονία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2023. Η εφαρμογή της συμπληρώνεται από τη διμερή συνεργασία της ΕΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας-Παγκόσμια Ευρώπη. Συνολικά, από το 2020, η ΕΕ έχει καταβάλει περίπου 210 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της χρηματοοικονομικής στήριξης της Βόρειας Μακεδονίας, μαζί με τη σημερινή πληρωμή των 50 εκατ. ευρώ.