Στις γειτονιές του Mechelen του Βελγίου, οι κάτοικοι συγκεντρώνουν τα υπολείμματα τροφίμων και τα οδηγούν στην κομποστοποίηση. Σε μια προσπάθεια προώθησης της κυκλικής βιοοικονομίας, ώστε να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο, γίνονται εργαστήρια για τη συλλογή οργανικών οικιακών αποβλήτων, ενώ το θέμα έχει εισαχθεί και στη σχολική εκπαίδευση, μέσω οργανωμένης εκστρατείας, προκειμένου η νέα γενιά να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη καλή πρακτική.


Το σχέδιο δράσης που εφαρμόζεται στην περιοχή παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της πόλης που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο CITISYSTEM, κατά την 3η διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Βέλγιο, παρουσία εκπροσώπων του εταιρικού σχήματος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν και εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε από την ελληνική πλευρά η καλή πρακτική που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας με το σύστημα του Καφέ Κάδου που αφορά στη συλλογή οργανικών αποβλήτων. Το σύστημα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 34.937 καφέ κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 λίτρων, 1.003 καφέ κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 660 λίτρων, 37 απορριμματοφόρα χωρητικότητας 5 κυβικών μέτρων, 11 απορριμματοφόρα χωρητικότητας 14 κυβικών μέτρων, 37 τεμαχιστές κλαδιών δέντρων, ειδικά σχέδια για την ανάπτυξη χωριστών δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων σε δημοτικό επίπεδο, τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία της δημοτικής χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού.

Όπως άλλωστε έγινε γνωστό, ο ΦΟΔΣΑ προχώρησε στη σχεδίαση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης, μέσω του οποίου οι δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να έχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων και τη διαχείρισή τους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και παρέχονται όλα τα δεδομένα για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΔΣΑ και των μελών του.

Το έργο CITISYSTEM, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe, προωθεί την κυκλική βιοοικονομία και επικεντρώνεται στην κυκλοφορία των υλικών, των τροφίμων και των ενεργειακών ροών στο αστικό περιβάλλον. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των εφαρμοζόμενων πολιτικών για την τόνωση της χρήσης, της κυκλοφορίας και της ανάκτησης των βιολογικών πόρων καθώς και στην προώθηση μιας συστημικής αλλαγής σε αστικό επίπεδο. Με αυτούς τους στόχους πραγματοποιούνται δραστηριότητες μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο μεταξύ των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή εταίρων και εμπλεκομένων φορέων του έργου.

 

[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ]