Περιβαλλοντικές ΜΚΟ σε Χατζηδάκη: Λάθος οι σκέψεις για καύση σκουπιδιών στην Ελλάδα
Διαχείριση απορριμμάτων σε χωματερή
Περιβαλλοντικές ΜΚΟ σε Χατζηδάκη: Λάθος οι σκέψεις για καύση σκουπιδιών στην Ελλάδα
Διαχείριση απορριμμάτων σε χωματερή
Πηγή Εικόνας: U.S. Air Force

Το ενδιαφέρον της αγοράς απορριμμάτων συγκεντρώνουν οι νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης στις οποίες έχουν προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ειδική Γραμματεία  Διαχείρισης Προγραμμάτων Διαρθρωτικών Ταμείων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τον τελευταίο μήνα εκδόθηκαν τρεις νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 22,78 εκατ. ευρώ, των οποίων το Economix.gr παρουσιάζει τις λεπτομέρειες.

Νότιο Αιγαίο

Βάσει προϋπολογισμού, η μεγαλύτερη αφορά την υλοποίηση δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που είναι ύψους 10,38 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από την πρόσκληση, καλούνται οι Δήμοι και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να υποβάλουν προτάσεις έργων με αντικείμενο τη διαχείριση βιοαποβλήτων και τη δημιουργία πράσινων σημείων. Στόχος είναι η χρηματοδότηση δράσεων, δικτύων και υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και για τη διασφάλιση της αυτάρκειας των νησιών σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

Ποιες δράσεις χρηματοδοτούνται;

  1. Η διαχείριση βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων, ήτοι:

-προμήθειες εξοπλισμού οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων.

-προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων

-Έργα υποδομής ή/και προμήθειες εξοπλισμού για την δημοτική κομποστοποίηση προδιαλεγµένων βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου (π.χ. συστήµατα ανοικτής κοµποστοποίησης, µηχανικοί κοµποστοποιητές ή συνδυασµένα συστήµατα).

2. Υποδομές διαχείρισης υπολειμματικών συμμείκτων και διάθεσης υπολειμμάτων, ήτοι:

-έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία μονάδων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, με ή χωρίς διακριτή γραμμή κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στη πηγή βιοαποβλήτων, όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου

-έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ή επεκτάσεων υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής προκειμένου να λειτουργήσουν ως ΧΥΤΥ, όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

– Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ), όπως προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

Η δράση περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση απόκτησης γης, την υλοποίηση έργων σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και την υλοποίηση αρχαιολογικών εργασιών, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται

Οι προτάσεις υποβάλλονται από την 30/03/2020 06:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως και την 30/09/2020 23:00:53 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Έργα διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά

Μέσω πρόσκλησης ύψους 7,4 εκατ. ευρώ καλούνται οι δήμοι νήσων και οι ΦΟΣΔΑ (με αρμοδιότητα σε νησιά) σε όλες τις περιφέρειες, πλην των  Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης να υποβάλλουν τις προτάσεις έργων που αφορούν:

-τη δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.

-τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, με ή χωρίς γραμμή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.

-τη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.

-τις επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, εφόσον προβλέπονται στο οικείο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως υποδομές τελικής διάθεσης υπολειμμάτων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.

-τη Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.

-υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εφόσον απαιτείται

-εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται

-συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται

-απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νησί της Σαντορίνης, που υπάγεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προωθείται, μέσω ΣΔΙΤ, η κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Ακόμη, επί ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Σαντορίνης και το υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με αντικείμενο την κατασκευή μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων με δαπάνες της εταιρείας. Το σχέδιο αυτό όμως, παραμένει άγνωστο εάν συνεχίζεται.

Σε κάθε περίπτωση, για τα έργα διαχείριση σε νησιά, οι προτάσεις υποβάλλονται από την 30/04/2020 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/10/2020 23:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων

Μέσω μίας ακόμη πρόσκλησης ύψους 5 εκατ. ευρώ, καλούνται δήμοι και ΦΟΣΔΑ  – πλην αυτών με αρμοδιότητα σε νησιά- σε όλες τις ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης για την υποβολή προτάσεων έργων που αφορούν:

-την κατασκευή έργων υποδομής Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων

– προμήθειες εξοπλισμού Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων

– συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα,

– την απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα,

– εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία εφορεία αρχαιοτήτων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται από την 30/04/2020 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/10/2020 23:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).