Ο πρόεδρος της Hard Rock International, Jim Allen, μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς για τη δημιουργία και λειτουργία καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, Αθήνα Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019. ΑΠΕ ΜΠΕ
Ο πρόεδρος της Hard Rock International, Jim Allen, μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς για τη δημιουργία και λειτουργία καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, Αθήνα Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019. ΑΠΕ ΜΠΕ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Προσωρινή αναστολή του διαγωνισμού για το Καζίνο στο Ελληνικό διέταξε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), μέχρι να εξεταστεί το κύριο αίτημα της HRI για την απόφαση αποκλεισμού της Hard Rock International από την επόμενη φάση αλλά και την έγκριση της προσφορά της κοινοπραξίας Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως αναφέρει, με σχεδόν πανηγυρικούς τόνους, σε σχετική της ανακοίνωση η αμερικανική εταιρεία ΗRΙ, με σημερινή Απόφασή της η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αναστέλλει την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος.

Όπως αναφέρεται:

Η Επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι “η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης”.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, “…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….”.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International.

Προσφυγή Hard Rock: Παγώνει η διαδικασία – Το χρονοδιάγραμμα

Όπως έχει αναφέρει το economix.gr τόσο από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξς και Επενδύσων όσο και από την ΕΕΕΠ δεν υπήρχε κρίση επί της βασιμότητας του αιτήματος της HRI – αλλά ούτε και ανησυχία – για προσωρινή προστασία μέχρι την οριστική εκδίκαση.