Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο έργο Ελληνικού συνεχίζουν να αυξάνονται με πάνω από 670 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα. Οι πωλήσεις το Α’ Τρίμηνο 2024 πενταπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη σχεδόν σε όλες τις αναπτύξεις στο παράκτιο μέτωπο, συγκεκριμένα στο Riviera Tower, στα Cove Residences, στα Cove Villas, στο Park Rise, στο Sports Complex και στο έργο της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Αναφορικά με το έργο Ελληνικού, επιτεύχθηκε λειτουργική κερδοφορία σε διάστημα σχεδόν 3 ετών από την έναρξη του έργου, ενώ, μετά την επιτυχημένη πορεία πωλήσεων των οικιστικών αναπτύξεων στο παράκτιο μέτωπο, ξεκίνησε και η διάθεση επιλεγμένων διαμερισμάτων στη Γειτονιά Little Athens, με τις κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές να ανέρχονται σε 206 διαμερίσματα ή περίπου 60% αυτών των επιλεγμένων διαμερισμάτων.

Σε σχέση με το πως προχωρούν έργα υποδομής και κτήρια στο Ελληνικό, συνεχής είναι η πρόοδος τόσο στα έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, τα οποία είναι πλέον εμφανή από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Το Α’ Τρίμηνο 2024 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) 46 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών για κτίρια και έργα υποδομών από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2024 στα 361 εκατ. ευρώ. Τα κυριότερα ορόσημα, μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2024, αναφορικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας για τα κτιριακά έργα και τα έργα υποδομών στο ακίνητο του Ελληνικού, είναι τα ακόλουθα:

·       Riviera Tower: τα πρώτα επίπεδα της ανωδομής του πύργου είναι πλέον ορατά από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες φέροντος οργανισμού της ανωδομής, με τη σκυροδέτηση των δύο (2) κεντρικών πυρήνων ανελκυστήρων/κλιμακοστασίων μέχρι και τον 3ο όροφο. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στον 4ο όροφο και για τους δύο (2) κεντρικούς πυρήνες.

·       The Cove Residences: στα οικόπεδα 5-6, που περιλαμβάνουν συνολικά 7 κτίρια, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας ισογείου ενώ σε εξέλιξη είναι οι εργασίες σκυροδέτησης του 1ου ορόφου. Στα οικόπεδα 7-8, που περιλαμβάνουν 14 κτίρια, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι εργασίες σκυροδέτησης της θεμελίωσης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας ισογείου.

·       Υπογειοποίηση Λεωφ. Ποσειδώνος: έχει ολοκληρωθεί 80% των εκσκαφών και 59% των σκυροδετήσεων.

Στα ύψη τα EBITDA από εμπορικά κέντρα και μαρίνες

Ωστόσο, σε επίπεδο α’ τριμήνου η Lamda ανακοίνωσε και ρεκόρ στα Malls και τις μαρίνες. Ειδικότερα, εμφάνισε εοποιημένα κέρδη EBITDA ύψους 40,2 εκατ. ευρώ στο Α’ Τρίμηνο 2024 (πενταπλάσια αύξηση έναντι του 2023, ήταν στα 8 εκατ. ευρώ), λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων των Εμπορικών Κέντρων, των μαρινών και του project στο Ελληνικό (The Ellinikon), εμφάνισε η Lamda Development στο Q1 2024. Η εισηγμένη «πέτυχε» νέο ιστορικό ρεκόρ κερδών Retail EBITDA (4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία) προ αποτιμήσεων στα 22,5 εκατ. ευρώ (+8% έναντι του Α’ Τριμήνου 2023), νέο ιστορικό ρεκόρ κερδών EBITDA για τις Μαρίνες στα 4,6 εκατ. (+13%), αλλά και ισχυρά αποτελέσματα EBITDA για το έργο Ελληνικού (The Ellinikon) στα 15,5 εκατ. ευρώ.

Τα Mall είχαν αυτές τις επιδόσεις κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από βασικά μισθώματα (αύξηση 8% έναντι του Α’ Τριμήνου 2023) και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης (αύξηση 16% έναντι του Α’ Τριμήνου 2023). Τα εν λόγω μεγέθη υποστηρίχθηκαν από την αύξηση της επισκεψιμότητας, με τους επισκέπτες να ανέρχονται σε 5,5εκ (αύξηση 4% έναντι του Α’ Τριμήνου 2023), και την επίτευξη νέου ρεκόρ πωλήσεων καταστημάτων στα 171 εκατ. (αύξηση 9% έναντι του Α’ Τριμήνου 2023).

Οι Μαρίνες επίσης κατέγραψαν σημαντικές επιδόσεις με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε νέο ιστορικό ρεκόρ στα 7,3 εκατ. ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 13% έναντι του Α’ Τριμήνου 2023 στα 4,6 εκατ. Η εν λόγω σημαντική επίδοση αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές πελατειακές σχέσεις, υποστηριζόμενες από τις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού.