Προσφυγή Hard Rock: Παγώνει η διαδικασία – Το χρονοδιάγραμμα

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών θα εκδώσει τα προσωρινά μέτρα μετά την προσφυγή της Hard Rock – Σε 60 ημέρες η οριστική απόφαση της Αρχής για τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό