Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Με δρομολογημένες νέες επενδύσεις, συνολικού κόστους 206,9 εκατ., η Trade Estate ΑΕΕΑΠ εκτιμά ότι μέχρι το 2028 θα έχει «κτίσει» χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 720 – 740 εκατ. ευρώ.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της σήμερα είναι 484 εκατ. ευρώ και στόχος είναι, όπως είπε χθες μιλώντας στους μετόχους της εταιρίας κατά την ετήσια γενική συνέλευση, ο πρόεδρος της Trade Estate και της Fourlis Συμμετοχών, Βασίλειος Φουρλής, να φτάσει το 1 δις. ευρώ και στην προοπτική αυτή θα βοηθήσει η μείωση των επιτοκίων.

Η Trade Estate με εξειδίκευση σε επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη και διαχείριση Εμπορικών Πάρκων και Omnichannel Κέντρων Logistics νέας γενιάς έχει καθαρό δανεισμό 187,2 εκατ. με σταθμισμένο μέσο κόστος δανεισμού 3,99% ενώ ο λόγος καθαρός δανεισμός/ αξία χαρτοφυλακίου είναι 40,7%.

Το προαναφερόμενο επενδυτικό της πλάνο 2024 – 2028 ύψους 207,4 εκατ. θα καλυφθεί από τις λειτουργικές χρηματοροές (77,3 εκατ.) και δανεισμό (εξασφαλισμένες γραμμές 132 εκατ. και νέες στην τετραετία 141 εκατ.). Βάσει των εκτιμήσεων της το 2028 ο καθαρός δανεισμός της θα έχει διαμορφωθεί σε 399,5 εκατ. εκ των οποίων το 28,2% θα είναι δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στις νέες αναπτύξεις της Trade περιλαμβάνεται η κατασκευή του Διεθνούς Κέντρου Διανομής (DC) στο πλαίσιο της συμφωνίας με την ΙnterIkea Group για τη δημιουργία της κεντρικής αποθήκης διανομής των προϊόντων της ΙΚΕΑ στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, συνολική επένδυση ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Η Trade Estate θα κατασκευάσει την αποθήκη συνολικής επιφάνειας 51,1 χιλ. τμ. στον Ασπρόπυργο, (εκτίμηση κατασκευαστικού κόστους 40 με 45 εκατ. ευρώ) και η  Trade Logistics έχει αναλάβει τη λειτουργική διαχείριση του κέντρου και θα επενδύσει στον εξοπλισμό των αποθηκών.

Η συμφωνία με την InterΙΚΕΑ είναι το κέντρο διανομής να τεθεί σε λειτουργία Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2025. Την κατασκευή του έχει αναλάβει ο κατασκευαστικός βραχίονας της Ten Brinke.

Στο μεταξύ εντός του έτους ολοκληρώνεται το εμπορικό πάρκο της ΑΕΕΑΠ στην Πάτρα συνολικής μισθωτικής επιφάνειας (GLA) 17,1 χιλ. τ.μ., κόστους 27 εκατ. Το 42% των διαθέσιμων εμπορικών χώρων έχει μισθωθεί από την Housemarket AE για τη λειτουργία καταστήματος ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους.

Εμπορικό πάρκο συνολικού GLA 13,2 χιλ. τ.μ. και κόστους 21 εκατ. κατασκευάζει η Trade και στο Ηράκλειο Κρήτης με το 68% των χώρων να έχει μισθωθεί επίσης από την Housemarket για τη λειτουργία ΙΚΕΑ με χρόνο ολοκλήρωσης το 2024.

Στις επενδύσεις υπό ωρίμανση περιλαμβάνονται κτίριο logistics επιφάνειας 56 χιλ. τ.μ., στην Ελευσίνα, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ (έχει συμφωνεί η μίσθωσή του στην Dixons South – East Europe) και η δημιουργία Retail Park με big boxes στο Ελληνικό στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης (ως τμήμα του Commercial Hub) με κόστος ανάπτυξης περί τα 68 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, η εν λόγω ΑΕΕΑΠ μαζί με την Ten Brinke (50% η κάθε μια) έχουν στην κατοχή τους ακίνητο 34,2 χιλ. τ.μ., στα Σπάτα, απέναντι από το Smart Park το οποίο  αγοράστηκε πέρυσι από την Trade Estate. Σύμφωνα με όσα είπαν χθες τα στελέχη της ΑΕΕΑΠ δεν έχει έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις για τις χρήσεις που θα αναπτυχθούν σε αυτό το ακίνητο.

Η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ αναφέρθηκε χθες και στις εκτιμήσεις της για τα μεγέθη του 2024:

Έσοδα από μισθώματα 33 εκατ. – 35 εκατ. (αύξηση σε σχέση με το 2023 24% έως 31%).

Προσαρμοσμένα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 25 εκατ. – 26 εκατ. (συν 37% έως 43%).

Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) 11 εκατ. – 12 εκατ. (συν 24% έως 35%).

Ο κ. Φουρλής σημείωσε πως η Trade Estate έχει αποφασίσει να δίνει προμέρισμα τον Δεκέμβριο και επανέλαβε τη δέσμευσή του να μειώσει το ποσοστό της Φουρλής κάτω από το 50% ώστε να αυξηθεί η εμπορευσιμότητα της μετοχής λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «πιστεύουμε ότι οι ΑΕΕΑΠ δεν πρέπει να είναι παραμάγαζα κάποιων ομίλων αλλά αυτόφωτες εταιρίες με προοπτική».