Μία νέα πρόταση χρηματοδότησης υποβάλει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Πράσινο Ταμείο, για την «διαμόρφωση υφιστάμενης πλατείας και δημιουργία νέας παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» συνολικού προϋπολογισμού 209.721,00 ευρώ.

Σκοπός της ανάπλασης είναι να γίνει η πλατεία του οικισμού πιο φιλική και λειτουργική προς τους κατοίκους, να μπορεί να φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και να γίνει σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους της κοινότητας και την γύρω περιοχή. Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρείται η ανάδειξη των αξιόλογων υπαρχόντων στοιχείων της πλατείας, ενώ υλοποιούνται ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες όμως θα έχουν υψηλό αισθητικό και λειτουργικό αντίκτυπο. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί μια σύγχρονη και ασφαλής παιδική χαρά η οποία θα συμβάλει στην αναζωογόνηση και την αναβάθμιση της περιοχής, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης και συνάθροισης των παιδιών της περιοχής για αναψυχή και παιχνίδι.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης είπε ότι στόχος του δήμου είναι «να αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των δημοτών μας. Έχουμε καταφέρει να υποβάλουμε προτάσεις χρηματοδότησης σε κάθε πρόγραμμα, παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία και του συνεργάτες μου, οι οποίοι καταφέρνουν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκρίνονται στο τεράστιο δημοτικό έργο και παράλληλα να υποβάλουμε ολοκληρωμένες μελέτες με όλες τις σχετικές εγκρίσεις σε κάθε πρόσκληση». Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπονται: «Η κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 1.900 τετραγωνικών μέτρων στους όμορους με την πλατεία δρόμους. Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων και δημιουργία διακοσμητικού μοτίβου. Κατασκευή νέας παιδικής χαράς. Εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών, τοποθέτηση κατάλληλου φωτισμού και κατασκευή φρεατίων για την διευθέτηση των ομβρίων. Φύτευση νέων δέντρων και τοποθέτηση νέας φύτευσης. Κατασκευή λιθοδομής δύο ορατών όψεων από λίθους τοπικής προέλευσης πάχους 0,50μ για την οριοθέτησης της πλατείας καθώς και η τοποθέτηση καθιστικών».