Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Πηγή Εικόνας: Ralf Kronenberger - pixabay.com

Στην υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, προέβη ο δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, για σειρά συστηματικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με την επίλυση ζητημάτων καθημερινότητας των δημοτών.


Συγκεκριμένα, το πρώτο έργο με τίτλο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», αφορά την διαπλάτυνση και ανάπλαση δημοτικής οδού εντός ορίων του οικισμού της Πατσού, από την κεντρική πλατεία έως τον ναό Παναγίας. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης με συμμετοχή 40.000 ευρώ και ίδιους πόρους του Δήμου Αμαρίου.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το υποέργο 1 του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Αμαρίου» και περιλαμβάνει την εκτέλεση του συνόλου των απαραίτητων εργασιών για την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ Συβρίτου και Κουρητών του Δήμου Αμαρίου, μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κά), στους οικισμούς Αγία Φωτεινή και Φουρφουράς, αντίστοιχα. Οι παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 38.055 ευρώ, χρηματοδοτούνται από το NextGenerationEU – European Union, μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0.

Το τρίτο έργο με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες στο Δήμο Αμαρίου», προϋπολογισμού 22.639 ευρώ, περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες αντιστήριξης πρανούς στη δυτική είσοδο (από την πλευρά της Αγίας Παρασκευής) του οικισμού του Αγίου Ιωάννη, με σκοπό την αποκατάσταση της τοπικής εδαφικής ολίσθησης που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Τέλος, η τέταρτη σύμβαση, προϋπολογισμού 14.301 ευρώ, αφορά το έργο με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» και συγκεκριμένα εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Συβρίτου. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως μεταξύ άλλων ανέφερε ο δήμαρχος Αμαρίου: «Μέσα από τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την επίλυση ζητημάτων καθημερινότητας, επιδιώκουμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις υποδομές του δήμου μας. Οι τέσσερις συμβάσεις που υπογράψαμε αφορούν αναγκαίες εργασίες βελτίωσης της δημοτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Πατσού και Αγ. Ιωάννη, την συντήρηση και την ενίσχυση της λειτουργικότητας του Γυμνασίου Συβρίτου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των δύο υφιστάμενων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου μας σε Αγ. Φωτεινή και Φουρφουρά. Πρόκειται για μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, αν αναλογιστεί κανείς τα σημαντικά θέματα τα οποία έρχονται να επιλύσουν».