Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Πηγή Εικόνας: Ralf Kronenberger - pixabay.com

Στην εποχή της ολιστικής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης περνάει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο μετά και την υπογραφή σχετικής σύμβασης για το έργο που θα συμβάλλει στην εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόσιμου νερού.


Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση του έργου “Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου ύδρευσης Δήμου Αγίου Βασιλείου προϋπολογισμού 6.200.000 ευρώ”, με το οποίο -όπως ανέφερε ο δήμαρχος- «…στοχεύουμε στη συνεχή ηλεκτρονική παρακολούθηση και επίβλεψη της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση , καταναλώσεις, διαρροές, διαχείριση ενέργειας κ.λπ.), τη συλλογή σχετικών δεδομένων, τους απομακρυσμένους χειρισμούς για τον έλεγχο των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων, καθώς και των υδρομετρητών ασύρματης μετάδοσης».

Σύμφωνα με τον κ. Ταταράκη, παρά τα προβλήματα και τα γραφειοκρατικά εμπόδια που υπήρχαν, τελικά ο Δήμος χρηματοδοτείται με αυτό το μεγάλο ποσό το οποίο θα αφορά: «50 αντλιοστάσια και δεξαμενές ύδρευσης, όπου περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του εξοπλισμού των πινάκων των γεωτρήσεων, η τοποθέτηση πινάκων δεξαμενών και ο απομακρυσμένος έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων. 25 Σταθμοί εσωτερικού δικτύου ελέγχου ποιότητας (άκρα δικτύων). 900 υδρομετρητές (προμήθεια και τοποθέτηση). Ψηφιακή αποτύπωση και προσομοίωση λειτουργίας των δικτύων. Διαχείριση ενέργειας. Διαχείριση ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας. Εξοπλισμός του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και τα λογισμικά διασύνδεσης με το υφιστάμενο σύστημα και εντοπισμού διαρροών».