Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Γιώργος Παπακωνσταντίνου


Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ανατολικής Αττικής είναι στα «σκαριά». Ο λόγος για τα «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας περίπου 60 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), διαγωνισμό που πρόσφατα προκήρυξε εκ νέου το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για τη διευθέτηση του Μέγα Ρέματος στη Νέα Μάκρη σε μήκος 17,5 χιλιομέτρων.
Μάλιστα, με πρόσφατη απόφαση του υπουργού, Χρ. Σταϊκούρα, ορίστηκε ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 23η Ιανουαρίου 2024. Με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων διευθέτησης ρεμάτων, καθώς και έργα δικτύων όμβριων υδάτων, στην περιοχή Νέας Μάκρης, μεταξύ του οικισμού Αγίου Ανδρέα και της πρώην Αμερικάνικης Βάσης

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι διευθετήσεις ρεμάτων, καθώς και έργα δικτύων όμβριων υδάτων, στην περιοχή Ν. Μάκρης, μεταξύ του οικισμού Αγ. Ανδρέα και της πρώην Αμερικάνικης Βάσης. Το έργο αφορά στη διευθέτηση 7 υδατορεμάτων: ρ. Μαραθωνομάχων, ρ. Μαραθωνοδρόμων (περιοχή Βάλτου), ρ. Αμερικάνικης Βάσης, ρ. Ανατολής ή Διονύσου, ρ. Ξυλοκέριζας, ρ. Αγ. Παρασκευής ή Βαζάνα, ρ. Εφημεριδοπωλών ή Παμμακάριστου. Γεωγραφικά, η περιοχή του έργου εκτείνεται μεταξύ των ανατολικών υπωρειών του Πεντελικού όρους και της παραλιακής ζώνης της Ν. Μάκρης. Τα προβλεπόμενα έργα θα συμβάλλουν σημαντικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής της Νέας Μάκρης, στην οποία παρατηρείται ραγδαία αστικοποίηση και αλλαγή χρήσεων γης τα τελευταία χρόνια. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και από δάνεια της ΕΤΕΠ κ.λπ.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για νέα διαγωνιστική διαδικασία, καθώς προηγούμενη «σκόνταψε» σε προδικαστικές προσφυγές που είχαν υποβάλει εταιρείες, με την ΕΑΔΗΣΥ να τις κάνει αποδεκτές, με αποτέλεσμα η αναθέτουσα αρχή να ακυρώσει την τότε προκήρυξη, προχωρώντας σε νέο διαγωνισμό πρόσφατα.