Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον τομέα των ακινήτων και ειδικότερα τον κλάδο των ΑΕΕΑΠ ενισχύσει η είσοδος, από σήμερα, της Trade Estates στο Χρηματιστήριο. Μετά από μια μετάθεση δύο ημερών, για σήμερα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των 120.528.771 κοινών μετοχών της Trade Estates, του ομίλου Fourlis, στο ΧΑ.

Δεδομένου ότι η τελική τιμή των μετοχών μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς της Trade Estates διαμορφώθηκε στο κατώτερο σημείο του εύρους, στα 1,92 ευρώ,, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης με μετρητά, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό 55,8 εκατ. ευρώ,  ενώ μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώνονται σε 51,069 εκατ. ευρώ. Θα διατεθούν από την ΑΕΕΑΠ αποκλειστικά για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος προς την REDS AE, που αφορά στη σύμβαση πώλησης και αγοράς του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του εμπορικού πάρκου Smart Park, όπως το τίμημα τελικώς προσδιορισθεί κατά τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω σύμβασης

Να σημειωθεί ότι η εισαγωγή στο ΧΑ γίνεται με discount σχεδόν 23%, βάσει της τιμής εισαγωγής των 1,92 ευρώ και της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) των 2,49 ευρώ ανά μετοχή, που είναι μεγαλύτερο αν συνυπολογιστεί και η απόκτηση του Smart Park.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης 1,92 ευρώ ανήλθε σε 29.484.114 μετοχές (ήτοι ποσό 56.609.498,88 ευρώ), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 28.169.015 Νέες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 1,05 φορές περίπου. Σημειώνεται ότι δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility). Ως προς την κατανομή, το 45,62% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς κατευθύνθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές και 54,38% σε Ειδικούς Επενδυτές.

Ο σχεδιασμός της Trade Estates περιλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων αξίας 292 εκατ. ευρώ (μαζί με το Smart Park, ειδάλλως ύψους 180 εκατ.) έως το 2027 με στόχευση στα Εμπορικά Πάρκα και στα Κέντρα Logistics. Σημειώνεται ότι η Μεικτή Εύλογη Αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων (στοιχεία πάντα εξαμήνου) είναι 330 εκατ. και με τις επενδύσεις, οι οποίες είναι όλες συμφωνημένες και δρομολογημένες, θα διαμορφωθεί σε περίπου 650 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει τη διανομή (μέρισμα) έως 90% των καθαρών ετήσιων κερδών της εταιρείας. Η διασπορά θα διαμορφωθεί σε 26,5%, με τον όμιλο Fourlis να ελέγχει το 63,78% (υπόλοιπα μερίδια Autohellas 9,73%, Latsco 3,12%). Πάντως, στόχος της διοίκησης είναι το ποσοστό του γκρουπ Fourlis να μειωθεί κάτω από 50% σε βάθος 2ετίας.