Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Υπό ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκεται και η αγορά ακινήτων, καθώς νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως IoT, Big Data, GIS, AI και Machine Learning, αλλάζουν το τοπίο στον κλάδο. Οι αναδυόμενες αυτές τεχνολογικές τάσεις είναι, πλέον, διαθέσιμες και συνεχώς εξελίσσονται, παρέχοντας πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερα δεδομένα, η συνδυαστική διαχείριση των οποίων είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη και κατόπιν τη χρηστή διαχείριση και συντήρηση των χώρων και ιδιοκτησιών.

Την παραπάνω εικόνα περιγράφει νέα έκθεση “Future of Real Estate” της KPMG, ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Σύμφωνα με την έρευνα, η αγορά ακινήτων μετασχηματίζεται ψηφιακά και από τις λεγόμενες Proptech (property technology) επενδύσεις, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο των εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και καινοτομίας.

Συνολικά, ο κλάδος παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση καινοτόμων λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με έμφαση στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, των έξυπνων κατασκευών εκτός εργοταξίου και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Η έκθεση, η οποία περιγράφει τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο των Ακινήτων, θέτει στο προσκήνιο και άλλη μια τάση που αφορά την αγορά ακινήτων, πέρα από την επίδραση των νέων τεχνολογιών, η οποία συνδέεται με τη βιωσιμότητα. 

Όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της, τα κριτήρια βιωσιμότητας και οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις για μηδενικούς ρύπους αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον των ακινήτων, το οποίο, οι μελέτες εμφανίζουν “υπεύθυνο” για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Σημάδια ανάκαμψης

Αναφορικά με τον εγχώριο κλάδο ακινήτων, η έκθεση εντοπίζει σαφή σημάδια ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι πλέον η αγορά ακινήτων αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας και τις πιο πρόσφατες προκλήσεις, που έφερε η παγκόσμια πανδημία COVID-19. “Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών είναι έντονη, με αυξημένη ζήτηση από ντόπιους και ειδικότερα, ξένους αγοραστές”, τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Όπως σημειώνουν, “οι εταιρείες και οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου βρίσκονται, σταθερά πλέον, σε ένα περιβάλλον αλλαγής. Η έντονη δραστηριότητα του Ελληνικού κλάδου, αναφορικά με την ανάπτυξη της αγοράς Ακινήτων, συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις από διεθνείς, όσο και τοπικούς επενδυτές κεφαλαίων. Υπάρχει σημαντική δραστηριότητα από χρήστες ακινήτων, καθώς μεγάλες εταιρείες θέτουν ψηλά τον πήχη των προδιαγραφών, απαιτώντας  ποιοτικούς χώρους οι οποίοι καλύπτουν και περιβαλλοντικά κριτήρια”, τονίζει η KPGM.

“Παρά το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης και κατασκευής, οι επενδύσεις σε ακίνητα και ξενοδοχεία στην Ελλάδα πρόκειται να συνεχιστούν, λόγω της ανεκπλήρωτης ζήτησης από αγοραστές/ενοικιαστές, της έλλειψης ποιοτικών ακινήτων, της στροφής στα πράσινα κτίρια, των συγκριτικά ελκυστικών αποδόσεων, των ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ενεργή διαχείριση των κόκκινων δανείων και REO, καθώς και των αυξημένων ροών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων προς τη χώρα”, καταλήγει η KPMG.