Πηγή Εικόνας: Image by Free-Photos from Pixabay

   Έμφαση σε δράσεις που αγγίζουν τους πολίτες, ιδιαίτερα εκείνους που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με κινητικά προβλήματα και ΑμεΑ), δίνει ο Δήμος Νάουσας, μέσω του σχεδιασμού του για τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στα παραπάνω έργα εντάσσονται η δημιουργία έξυπνου συστήματος διασφάλισης της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα, οι έξυπνες διαβάσεις πεζών, φιλικές προς ΑμεΑ και η ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων.

   «Οι ψηφιακές πολιτικές και τα ψηφιακά εργαλεία κάνουν πιο μοντέρνο έναν δήμο ωστόσο θεωρούσα πάντα πιο σημαντικά τα έργα που αγγίζουν τους πολίτες» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, ο οποίος εξηγεί ότι ειδικά οι έξυπνες διαβάσεις πεζών είναι πολύ σημαντικές γιατί στην περιοχή υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι και το ζήτημα της προσβασιμότητας είναι πολύ ουσιαστικό.

   Σε ό,τι αφορά τη δράση της ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης ευπαθών ομάδων σχολιάζει ότι αφορά ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, για παράδειγμα, που σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Γι’ αυτό τον λόγο, όπως λέει, είναι απαραίτητο να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών με σεβασμό πάντα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

   Εξάλλου, ο δήμαρχος κάνει ειδική αναφορά στις δράσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και περιλαμβάνουν έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων, έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων καθώς και σύστημα έξυπνης άρδευσης. Τη λίστα των δράσεων συμπληρώνουν έργα για τη διευκόλυνση των πολιτών (όπως οι έξυπνες στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς, το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών και το σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ), περιβαλλοντικά έργα (όπως η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα και το σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων) καθώς και έργα δημιουργίας ενός έξυπνου οδηγού πόλης, οργάνωσης της διοίκησης και εφαρμογής δεικτών μέτρησης απόδοσης στο δήμο.

   Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 909.749 ευρώ.