Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2024-2027 ενέκρινε, στη  συνεδρίαση της Παρασκευής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση που έκανε η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού, Αθηνά Αηδονά, σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ κ.α. είναι σχεδόν σταθερές ανά διετία, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν μια σταθερότητα και για το 2023 εκτιμάται πλεόνασμα 4,4 εκατ. ευρώ. Για τα υπόλοιπα έτη (ως το 2027) εκτιμάται ότι θα υπάρχει έλλειμμα, το οποίο καλύπτεται από το εκάστοτε ταμειακό υπόλοιπο της χρονιάς που κλείνει. Σε ό,τι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα η αντιπεριφερειάρχης αναφέρει στην εισήγηση ότι βαίνουν μειούμενα, όπως και τα δάνεια εσωτερικού.

Σχετικά με το αναφερόμενο έλλειμμα, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνουν ότι αυτό «καταγράφεται λογιστικά και αιτιολογείται (κυρίως) με την αύξηση των δαπανών για επενδύσεις προ αποσβέσεων, δηλαδή των δαπανών των συμβασιοποιημένων έργων ως προς το σκέλος που αναμένεται να εκτελεστεί εντός του έτους». Παράλληλα σημειώνουν ότι υπάρχουν «αυξανόμενα ποσά στην παραπάνω κατηγορία, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο ο ρυθμός απορρόφησης χρημάτων για έργα θα είναι αυξανόμενος και μεγαλύτερος» και θα υπάρχει «μια πιο δυναμική εκτέλεση του Προϋπολογισμού». Την ίδια στιγμή, «τα συνολικά έσοδα χρόνο με τον χρόνο μεταβάλλονται προς τα κάτω και με μικρές διακυμάνσεις σε κάποιες άλλες κατηγορίες».

Σημειώνεται ότι η κατάρτιση του προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής είναι υποχρεωτική για Δήμους και Περιφέρειες με μεσοπρόθεσμες προβλέψεις. Στην εισήγηση που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας υπογραμμίζεται η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, ώστε το αρμόδιο Υπουργείο να καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την Περιφέρεια, «για όλους τους φορείς, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής είναι ένα εργαλείο μαζί με τον προϋπολογισμό και όλα τα Προγράμματα Δράσης που αποτυπώνουν τον προγραμματισμό για τα επόμενα έτη». Εκτιμάται, τέλος, ως «σημαντικό» καθώς δίνει μεγαλύτερη τεχνική ευχέρεια στις υπηρεσίες και καλύτερη εικόνα στη διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων, διευκολύνει τον προγραμματισμό με εξειδικευμένες δράσεις και αποτυπώνει το έργο της κοινωνικής πολιτικής.