Συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη Μονάδα  Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τους ίδιους όρους που είχε εγκρίνει ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε ανακοίνωσή του ο ΦΟΔΣΑ αναφέρεται στην απόφαση και επισημαίνει ότι «ο εν λόγω διαγωνισμός διεξάγεται με απόλυτη διαφάνεια, αμεροληψία, και με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια».
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες είχε γίνει αίτηση ακύρωσης από τον ΦΟΔΣΑ και ενώπιον του ΣτΕ της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ. ΣΥ. για ακύρωση της β’ φάσης του διαγωνισμού- στάδιο Β.ΙΙ του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, του σχετικού έργου για τη μονάδα αποβλήτων.
Για δικαίωση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας έκανε λόγο ο πρόεδρος του Μιχάλης Γεράνης, τονίζοντας ότι προχωράει το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα μέχρι στιγμής στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Το έργο περιλαμβάνει πρώτον την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία θα διαχειρίζεται τα υπολειπόμενα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα της Διαλογής στην Πηγή και τα υπολείμματα των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων, καθώς και δεύτερον την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων.