Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης προχωρά ο Δήμος Φυλής, με δύο έργα, τα οποία επιχορηγούνται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτης» και έρχονται να προστεθούν στο έργο εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βελτίωσης των δικτύων ύδρευσης και μείωσης απωλειών πόσιμου νερού, που είχε υλοποιηθεί πριν από δύο χρόνια.


Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση σε 12 μήνες και στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης, το οποίο θα αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό. Μέσω αυτών θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο η απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης, επιτρέποντας τη συνεχή εποπτεία του, την αντικατάσταση του συνόλου των αντλητικών συγκροτημάτων και των πεπαλαιωμένων ηλεκτρολογικών πινάκων, τον έλεγχο ποιότητας, τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων και την επισήμανση των βλαβών, ώστε να υπάρχει και άμεση αντιμετώπιση.

Ειδικότερα, θα επιτευχθεί:

– Εξασφάλιση ποσοτήτων νερού, που είναι ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης και ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο.

– Αδιάκοπη παροχή νερού, που θα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων καλλιεργειών στην περιοχή δραστηριότητας της δήμου.

– Διασφάλιση του απαιτούμενου ελέγχου ποιότητας του νερού ύδρευσης.

– Μείωση των εξόδων ΔΕΗ κατά 20%, τουλάχιστον σε διάστημα τριετίας.

Με την ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται να δημιουργηθούν επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του δήμου, αλλά και στην εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών.

Και φυσικά θα έχει και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς ο εκσυγχρονισμός θα συμβάλλει στην προστασία του νερού ως φυσικού πόρου και στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων.

«Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και στοχευμένα έργα για την υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε συνδυασμό με την οικονομική ελάφρυνση των συνδημοτών μας. Τα δυο καινοτόμα έργα, για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης, αλλά και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φυλής θα λύσουν προβλήματα δεκαετιών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ]