Πηγή Εικόνας: ΤΑΙΠΕΔ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου


Μέσα στον Ιούνιο «κληρώνει» για τους υποψήφιους επενδυτές που θα θελήσουν να δώσουν το παρών στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, που προωθείται από το ΤΑΙΠΕΔ με δικαιούχο τον τοπικό Δήμο. Μάλιστα, ήδη, βάσει της προκαταρκτικής προκήρυξης, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ετέθη η 17η Ιουνίου 2024.
Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στον κλάδο της αποθήκευσης και εφοδιαστικής – «logistics» στη θέση «ΣΠΗΛΙΕΣ» του Δήμου Φυλής Αττικής. Ειδικότερα, ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, μελετών και εργασιών, για την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου και των τυχόν συνοδευτικών και λοιπών έργων. Το πάρκο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας σύγχρονος υποδοχέας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα αποτελέσει ένα σύγχρονο εθνικό κέντρο μεταφορών και «logistics» που θα υποστηρίζει συνολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες της εθνικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, από και προς την Αττική και όλες τις περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα θα παρέχει ευκαιρίες ενσωμάτωσης πρόσθετων υπηρεσιών «logistics», υπηρεσιών διεθνούς διαμεταφοράς, καθώς και συμπληρωματικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες χρήσεις της απόφασης προέγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε (35) έτη κατ’ ελάχιστο. Ο διαγωνισμός διενεργείται για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, που είναι ο τελικός δικαιούχος και κύριος του έργου. Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μακροχρόνια εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Φυλής. Η συνολική έκταση που προορίζεται για παραχώρηση είναι περίπου 412.000 τ.μ. Στις προβλεπόμενες χρήσεις γης του ακινήτου περιλαμβάνεται και η  ειδική χρήση των τουριστικών καταλυμάτων – ξενοδοχείων, για την ορθή λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Με το έργο προβλέπεται η απομάκρυνση 4.000 φορτηγών ημερησίως από τον Κηφισό που εκτιμάται ότι θα ανακουφίσει σημαντικά τον αυτοκινητόδρομο του Κηφισού μειώνοντας την συμφόρηση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επίσης, αναμένεται εξυγίανση της περιοχής του Βοτανικού, με τη δημιουργία άλλων χρήσεων και επενδύσεων, που θα συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχή, αλλά και αναβάθμιση του Δήμου Φυλής και της Δυτική Αττικής εν γένει, αλλά και σημαντικά άμεσα έσοδα για τον Δήμο Φυλής.