Σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2023, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβληθούν τα επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).


Το συνολικό ποσό, που θα καταβληθεί σε 709.262 δικαιούχους, ανέρχεται σε 165.633.511 ευρώ.

Πρόκειται για τα εξής επιδόματα:

– Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 269.076-32.466.478 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 206.783-43.179.073 ευρώ

– Αναπηρικά: Δικαιούχοι 176.879-64.265.188 ευρώ

– Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Δικαιούχοι 757-224.245 ευρώ

– Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.899-208.080 ευρώ

– Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 16.553-6.471.593 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.847-6.479.537 ευρώ

– Εξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 75-59.836 ευρώ

– Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 11.865-11.909.000 ευρώ

– Επίδομα ορεινών & μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 8-3.900 ευρώ

– Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 2.196-184.355 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5-5.000 ευρώ

– Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Δικαιούχοι 319-177.226 ευρώ

– Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 495-242.639 ευρώ