Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η PwC Ελλάδας προχώρησε σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ενέργεια εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της PwC Ελλάδας για δυναμικές συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Στόχος του μνημονίου είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης σε θέματα αξιοποίησης της έρευνας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η δημιουργία δομών καθώς και η υποστήριξη οικοσυστημάτων καινοτομίας σε επιλεγμένες γεωγραφικές ή/και θεματικές περιοχές. Οι δύο φορείς επιδιώκουν να διευκολύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος και την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας των δύο χώρων.

Ο Κώστας Περρής, Partner, Consulting Leader της PwC Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Προτεραιότητά μας στην PwC Ελλάδας είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, που προάγουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη μέσα από την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Μνημόνιο αυτό, με το μεγαλύτερο ελληνικό ερευνητικό κέντρο, προστίθεται σε μία σειρά συνεργασιών με Ακαδημαϊκούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς, που στόχο έχουν την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων σε τομείς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Σε συνεργασία με το ΙΤΕ επικεντρωνόμαστε σε καινοτόμες διεπιστημονικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, με υψηλή προστιθέμενη αξία, παραμένοντας συγχρόνως πιστοί στο όραμά μας να συνεισφέρουμε στην Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας, τόσο μέσα από την επιχειρηματική μας παρουσία σε διάφορες περιοχές, όσο και μέσω συνεργειών με τους αρμόδιους φορείς».

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, ανέφερε: «Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας διαχρονικά σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της διασύνδεσης της παραγόμενης στο ΙΤΕ έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματική κοινότητα. Η συνεργασία του ΙΤΕ με την PwC αναμένεται να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη πρωτοποριακών συνεργειών, με στόχο τον άμεσο και ορατό αντίκτυπο στο νέο επιχειρείν έντασης γνώσης. Η πολύτιμη και εκτενής εμπειρία που διαθέτουν τα Ινστιτούτα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του ΙΤΕ θα διαμορφώσουν μια σημαντική δυναμική στο κοινό αυτό εγχείρημα».