Αύξηση εσόδων εμφάνισε ο Όμιλος Intrakat κατά το 9μηνο του 2022, εν μέσω μάλιστα μετοχικής – ιδοκτησιακής αλλαγής και αλλαγής διοίκησης.

Όσον αφορά στην πορεία των οικονομικών μεγεθών, κατά το εννεάμηνο του 2022, ο όμιλος Intrakat σημείωσε αύξηση πωλήσεων στα 148,3 εκατ. ευρώ, έναντι 140,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,1 εκατ., και το EBIT σε ζημιές 7,47 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,77 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2021.Ειδικά για το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 45,2 εκατ. ευρώ, έναντι 53,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, το EBITDA σε κέρδη 5,23 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,66 εκατ., και το EBIT σε κέρδη 3,99 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,47 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Παράλληλα, νέες συμβάσεις έργων που ανέρχονται σε 406,4 εκατ ευρώ υπέγραψε η Intrakat στιο πρώτο εννεάμηνο του 2022, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.