Δυσάρεστες εκπλήξεις περιμένουν  τους ενδιαφερόμενους του προγράμματός «Αλλάζω Συσκευή» που είτε θέλουν να δουν αν τα κατάφεραν να επιδοτηθούν είτε θέλουν να κάνουν ένσταση για τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα.

Το ΥΠΕΝ ανάρτησε τη λίστα των αποτελεσμάτων αλλά με έκπληξη οι ενδιαφερόμενοι είδαν ένα αρχείο pdf με συνεχόμενα νούμερα, δημιουργημένο από ένα αντίστοιχο αρχείο excel. Για παράδειγμα στην Αττική τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν 5242 σελίδες εκ των οποίων οι 438 αφορούσαν τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν. Είχαν την ένδειξη ΝΑΙ, δηλαδή ότι εγκρίθηκε η αίτησή τους, ενώ οι υπόλοιπες 4804 σελίδες είχαν τα ΟΧΙ, δηλαδή η αίτηση τους απορρίφθηκε.

Το ΥΠΕΝ έφτιαξε την μακροσκελή λίστα των 5.242 σελίδων της Αττικής (και αντίστοιχα κάθε περιφέρειας) με βάση τον αύξοντα αριθμό της αίτησης αλλά ανακάτεψε τις αιτήσεις με τα ΝΑΙ και τα ΌΧΙ σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που έλαβαν οι αιτήσεις από την εφαρμογή των κριτηρίων, έτσι ώστε να καθίσταται δύσκολο έως ακατόρθωτο να βρει ο ενδιαφερόμενος τη δική του αίτηση με μια απλή ανάγνωση. Η αναζήτηση τα αίτησης τόσο για αυτούς που έγινε αποδεκτή όσο και για όσους απορρίφθηκε ήταν το πιο σκληρό καψώνι της ψηφιακής  διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ, ιδιαίτερα από τν ώρα που η κυβέρνηση μίλαγε διαρκώς για πλατφόρμα και ηλεκτρονικές διαδικασίες και τα αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν μέσω πλατφόρμας για να δει ο καθένας τη δικιά του αλλά πρέπει να διαβάσει ΟΛΕΣ τις αποφάσεις για κάθε περιφέρεια για να τη βρεί…

Προτιμητέα θα ήταν η ανάρτηση με αύξοντα αριθμό αίτησης συνολικά ή ανά περιφέρεια, διαμαρτύρονται αρκετοί ενδιαφερόμενοι. Παράδειγμα για αίτηση με αριθμό 000748560 η αναζήτηση είναι Γολγοθάς διότι στις λίστες του ΝΑΙ δεν έχουν αναρτηθεί από τον αύξοντα αριθμό 0001 για να συμπληρωθεί στην πορεία ο αριθμός αίτησης 000748559 έτσι ώστε να γίνει εύκολος ο εντοπισμός της αίτησης  από  τον  ενδιαφερόμενο. Αντίστοιχα έχουν αναρτηθεί οι 4.804 σελίδες  για τα ΟΧΙ με αποτέλεσμα ο ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να βγάλει τα μάτια του πάνω στην οθόνη του υπολογιστή για να  βρει την αίτηση.

Η λύση βέβαια που μπορεί να εφαρμόσει ο οποιοσδήποτε είναι να ψάξει στην περιφέρεια που τον ενδιαφέρει με την εντολή find του Acrobat Reader (με Ctrl+F στον υπολογιστή) ή άλλου προγράμματος που χρησιμοποιεί για τα pdf ή του περιηγητή ιστού που χρησιμοποιεί. Ορισμένοι ωστόσο από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν στοιχειώδη γνώση των εργαλείων των προγραμμάτων και εκενευρίστηκαν….

Για όσους θέλουν να δουν τη βαθμολογία τους, η λίστα είναι αναλυτική και τυχόν ενστάσεις (πχ λάθος υπολογισμός μορίων κλπ) πρέπει να υποβληθούν μέχρι μεθαύριο, 28 Ιούλιου, στη «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων».  Αλλά καθώς πρέπει πρέπει πρώτα να έχεις βρει εάν είσαι στους δικαιούχους και μετά να καταθέσεις την ένσταση, το τεχνολογικό μυστήριο της επιλογής του ΥΠΕΝ με τα PDFs έχει προκαλέσει εκνευρισμό σε πολλούς από τους 879.026  που υπέβαλαν αίτηση ενώ οι επιλέξιμες ήταν μόλις 149.948 διότι εξαντλήθηκε το κονδύλι των 150 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον αρικά το ΥΠΕΝ σκόπευε να δώσει 100 εκατ. ευρώ σε 100 χιλιάδες δικαιούχους αλλά αύξησε το κονδύλι και υπόχεται ότι θα ψάξει να βρει ακόμη περισσότερα χρήματα.

Με βάση τα στοιχεία της εφαρμογής  οι δικαιούχοι φαίνεται ότι μπορούν να λάβουν ως voucher ποσό εώς 1845 ευρώ για την αλλαγή συσκευών, ανάλογα με το τί και πόσες συσκευές αιτήθηκαν. Οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν είχαν λάβει βαθμολογία  πάνω από 50,498 έως 99,999, οι υπόλοιπες αιτήσεις που απορρίφθηκαν είχαν βαθμολογηθεί κάτω από 50,498.

Βέβαια η τελευταία αίτηση που πήρε ΝΑΙ είχε λάβει 50,498 και η απορριφθείσα  αίτηση και πρώτη στη λίστα του ΟΧΙ είχε την ίδια βαθμολογία δηλαδή 50,498. Η πλατφόρμα δεν λέει πως η μία πέρασε και η άλλη κόπηκε από την επιδότηση και οι οδηγίες παραπέμπουν σε ανάγνωση των κριτηρίων κλπ.

Σύμφωνα  με ανακοίνωση  του ΥΠΕΝ οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr/ και στη θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr/, μέσα από την ειδική «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων», η οποία θα βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων» θα είναι ενεργή από τις 22/7/2022 έως και τις 28/7/2022. Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

  • Τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης.
  • Το ΑΦΜ του αιτούντα.
  • Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του προγράμματος.