Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Πελοποννήσου κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου, η οποία και θέτει συγκεκριμένους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προσαρμογή της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή.

Η περιβαλλοντική έγκριση ήρθε με κοινή απόφαση του υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά, του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά, του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε: «Τόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και η κυβέρνηση συνολικά, μεριμνούν για την θωράκιση των Περιφερειών όλης της χώρας απέναντι στις κλιμακούμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – κρίσης και τις συνεπικουρούν προκειμένου να αποκτήσουν ολιστικό και σύγχρονο σχεδιασμό για την προσασμογή τους σ’ αυτήν. Η περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Πελοποννήσου αποτελεί την δεύτερη κατά σειρά περιβαλλοντική έγκριση και ακολουθούν ακόμα 11 Περιφέρειες».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, πρόκειται για την δεύτερη περιβαλλοντική έγκριση ΠεΣΠΚΑ με ευθύνη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ είναι σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αξιολόγηση για τα υπόλοιπα ΠεΣΠΚΑ όλης της Επικράτειας.

Με την περιβαλλοντική έγκριση του ΠεΣΠΚΑ Πελοποννήσου, αναδεικνύονται οι κατάλληλες δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη προσαρμογής των τρωτών τομέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου έναντι της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα είναι σε εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που υλοποιούνται εντός της έκτασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ άλλα είναι ήδη ενταγμένα είτε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου, είτε στο αντίστοιχο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο: Οι τομείς όπου προτείνονται μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αφορούν στην ορθή διαχείριση των υδάτων και των δασών, στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της βιοποικιλότητας και των υγροτόπων, με έμφαση στο δίκτυο περιοχών Natura 2000, στη μείωση των αναγκών των κτιρίων για ενέργεια και στην επακόλουθη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στη διασφάλιση της ευστάθειας της ηλεκτροδότησης και της ενεργειακής επάρκειας, στην προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, κατολισθητικών και διαβρωτικών φαινομένων, στην προσαρμογή των υποδομών του τομέα μεταφορών στα ακραία καιρικά φαινόμενα, του τουρισμού, της γεωργίας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών και φυσικά στην εν γένει προστασία της υγείας και της περιουσίας του πληθυσμού.

Τέλος, καθορίζεται ένα πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, προκειμένου να αξιοποιείται η περιβαλλοντική πληροφορία στη λήψη αποφάσεων για την πιθανή αναπροσαρμογή και περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων δράσης.