Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεκτή έγινε από το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ η παραίτηση του μέλους της εταιρείας FENG Bo Ming.

Της παραίτησης δεν θα υπάρξει αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 και καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 29.04.2022.

Λόγω της ανωτέρω παραιτήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ανασυγκροτείται σε σώμα, ως εξής:

κ. YU ZengGang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

κ. ZHU Jianhui, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κ. ZHANG Anming, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.

κα LI Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος.

κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κ. Αρβανίτης Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κ. Πολίτης Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κα YUTao, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

κ. Μώραλης Ιωάννης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.