Πηγή Εικόνας: Photo by Mohammad Danish from Pexels

Ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, παρουσιάζεται σε ευρωπαϊκό οδηγό ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας, με την πρόεδρο του ΣΕΓΕ, Λίνα Τσαλταμπάση να σημειώνει, ότι η εξέλιξη αυτή «αποτελεί κινητήριο δύναμη για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με ακόμη μεγαλύτερη ένταση».

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΣΕΓΕ, ο οδηγός «A Guide to Fostering Women’s Entrepreneurship – Five key actions towards a digital, green and resilient Europe», αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα του έργου «Peer-Learning Activities in Entrepreneurship Education and in Women’s Entrepreneurship (2018-2021)» και απευθύνεται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των κυβερνήσεων, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ηλεκτρονική σελίδα: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0fdfe75f-58a6-11ec-91ac-01aa75ed71a1