Θετική ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Βόρειου Τομέα (ΣΥΠΟΘΑ), για τη τροποποίηση του Ρυμοτομικού σχεδίου της Λεωφόρου Ηρακλείου στο Δήμο Ηρακλείου και των χρήσεων γης στο δήμο Παπάγου-Χολαργού, που εισηγήθηκε η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

Οι επίμαχες εγκρίσεις ανοίγουν το δρόμο προκειμένου να εκδοθούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και να ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου σχεδιασμού.

Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης επισήμανε ότι «δρομολογούνται οι διαδικασίες για την επίλυση ζητημάτων που ταλαιπωρούν χρόνια τους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θα περάσουν σε μια νέα περίοδο αναπτυξιακής, λειτουργικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης». Ζήτησε δε, από τον αρμόδιο σύμβουλο για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Αθ. Κατσιγιάννη, να παρακολουθεί τα επόμενα βήματα για την άμεση έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που θα περιγράφουν τους τρόπους υλοποίησης του σχεδιασμού.

Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση επιχειρείται η θεσμοθέτηση της Λεωφόρου Ηρακλείου -η οποία εκτείνεται σε όλο το μήκος των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου- σε οδό δύο ρευμάτων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να είναι δυνατή η κυκλοφορία των οχημάτων η παρόδια στάθμευση για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων και των πελατών και η κυκλοφορία των πεζών.

Η υλοποίηση αυτών των ρυθμίσεων θα συμβάλει στην αναβάθμιση των καταστημάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής λόγω περιορισμού των ρύπων μέσω της αποφυγής κυκλοφοριακής συμφόρησης και της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πεζών.

Σε ό,τι αφορά το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν αφορούν σε εντοπισμένα ακίνητα, πλην όμως οι χρήσεις γης που καθορίζονται, συνιστούν πολεοδομικές παρεμβάσεις με στόχο την ευρύτερη εξυπηρέτηση της πολεοδομικής ενότητας και τη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης.