Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Προχωρά, τουλάχιστον σε επίπεδο εγκρίσεων, ένα σημαντικό αποχετευτικό έργο που σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ στο «μέτωπο» του Σαρωνικού. Πρόσφατα, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Κορωπίου – Παιανίας, έργα Συλλογής και Μεταφοράς Ακαθάρτων Υδάτων του κεντρικού και νοτίου τμήματος Ανατολικής Αττικής σε περιοχές των Δήμων Κρωπίας, Παιανίας, Παλλήνης (νοτίως της Δ.Π.Λ. Υμηττού), Σαρωνικού και Μαρκοπούλου (οικ. Χαμολιάς) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και Έργα Επαναχρησιμοποίησης – Διάθεσης των Επεξεργασμένων Λυμάτων». Πρόκειται για ένα έργο ύψους 59,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που αφορά κατά βάση σε επέκταση του υφιστάμενου ΚΕΛ.

 

Το έργο

Όπως αναφέρονταν στη σχετική απόφαση, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στα απαιτούμενα έργα για την επέκταση του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας, προκειμένου αυτό να μπορεί να επεξεργαστεί τα λύματα από το παραλιακό μέτωπο των Δήμων Σαρωνικού και Κρωπίας. Ειδικότερα, οι νέες περιοχές εξυπηρέτησης αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Καλυβίων Θορικού (εκτός του μεσογειακού οικισμού των Καλυβίων) του Δήμου Σαρωνικού και στους οικισμούς Αγίας Μαρίνας και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κρωπίας. Τα προς τροποποίηση τμήματα του έργου αφορούν τα παρακάτω:

• Τη συμπλήρωση της περιοχής εξυπηρέτησης του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας με νέες περιοχές αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Καλυβίων Θορικού (εκτός του μεσογειακού οικισμού των Καλυβίων) του Δήμου Σαρωνικού και στους οικισμούς Αγίας Μαρίνας και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κρωπίας.

• Την πρόταση νέων συλλεκτηρίων αγωγών και αντλιοστασίων ακαθάρτων για την εξυπηρέτηση των ως άνω περιοχών.

• Την πρόταση νέων έργων (αγωγοί μεταφοράς, αντλιοστάσια, δεξαμενές και δίκτυα) για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για σκοπούς άρδευσης και εμπλουτισμού του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.