Η ετήσια έκθεση για το Erasmus+ το 2020 που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι, το περασμένο έτος, το πρόγραμμα στήριξε σχεδόν 640.000 μαθησιακές εμπειρίες στο εξωτερικό και παρείχε χρηματοδότηση σε 20 400 έργα και 126 900 οργανώσεις παρά την πανδημία COVID-19. Η αιφνίδια μετάβαση στη διαδικτυακή μάθηση κατέδειξε τη σημασία των εξ αποστάσεως ψηφιακών λύσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Το Erasmus+ εξακολουθεί να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προετοιμασία ατόμων και οργανισμών, καθώς πέρσι διέθεσε 200 εκατ. EUR ειδικά για την ψηφιακή μετάβαση. Το 2020 ο συνολικός προϋπολογισμός του Erasmus+ ανήλθε σε 3,78 δισ. EUR —506 εκατ. EUR περισσότερα από το 2019, δηλαδή αυξήθηκε κατά 15 %. Μετά από 33 έτη εφαρμογής, το Erasmus+ παραμένει ανθεκτικό, ακόμη και υπό τις δύσκολες συνθήκες του 2020, ενώ έχει στηρίξει συνολικά 11,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες από την έναρξή του το 1987.

Ο Aντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Η παρούσα έκθεση δείχνει την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του εμβληματικού προγράμματος ανταλλαγών της ΕΕ, του Erasmus+. Παρά τη μείωση της κινητικότητας λόγω της πανδημίας, το Erasmus+ παρέμεινε ένα από τα πιο επιτυχημένα και σημαντικά προγράμματα της ΕΕ. Το 2020 το Erasmus+ ήταν περισσότερο συμπεριληπτικό από ποτέ και προώθησε την αυξημένη συμμετοχή ατόμων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Με χρηματοδότηση ύψους 22 εκατ. ευρώ, τα λόγια μας συνδέθηκαν με συγκεκριμένες δράσεις.»

Η Eπίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Μετά την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ το 2020, η νέα γενιά του προγράμματος Erasmus+ το 2021 βασίστηκε στην επιτυχία, στα καθιερωμένα δίκτυα και στη δημοτικότητα των προηγούμενων ετών. Το Erasmus+ αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή συνεργασία στα καλύτερά της. Από το δημοτικό σχολείο έως τη δια βίου μάθηση για τους ενήλικες και τον αθλητισμό, όλοι και όλες μπορούν να επωφεληθούν από τις πολλές ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+.»

Σήμερα, παρουσιάζουμε τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία της έκθεσης. Και πάλι, το 2020, το πρόγραμμα Erasmus+ προσέλκυσε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και δικαιούχων:

  • στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περισσότεροι από 323 000 σπουδαστές και ασκούμενοι, καθώς και 44 000 μέλη προσωπικού, πραγματοποίησαν περίοδο μάθησης, κατάρτισης ή διδασκαλίας στο εξωτερικό,
  • συγχρηματοδοτήθηκαν περισσότερες από 185.600 δραστηριότητες κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • σχεδόν 180 000 νέοι και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας επωφελήθηκαν από τη χρηματοδότηση του Erasmus+, είτε με τη μορφή ανταλλαγών νέων είτε ευκαιριών για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας,
  • η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού σημείωσε νέο ρεκόρ με περισσότερους από 15,6 εκατομμύρια Ευρωπαίους συμμετέχοντες σε 32.600 εκδηλώσεις.

Το 2020 ενισχύθηκαν περαιτέρω οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, οι οποίες πλέον περιλαμβάνουν 280 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» είναι διακρατικές συμμαχίες που αυξάνουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενισχύουν τη βαθιά, στρατηγική μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων, προς όφελος των φοιτητών και του προσωπικού τους.

Το Erasmus+ είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα όσον αφορά τη γεωγραφική συμμετοχή. Το 2020 συμμετείχαν στο πρόγραμμα 34 χώρες: τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Τουρκία. Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοικτό σε χώρες εταίρους απ’ όλο τον κόσμο. Οι διεθνείς δραστηριότητες του Erasmus+ συνέχισαν να συμβάλλουν στις συνολικές γεωπολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής με έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, την ανατολική και νότια γειτονία και την Αφρική, με πάνω από το ήμισυ του διεθνούς προϋπολογισμού να διατίθεται στην ευρωπαϊκή γειτονία (Νότια Μεσόγειος, Δυτικά Βαλκάνια και Ανατολική Εταιρική Σχέση).

Ιστορικό

 

Από το 2014 το Erasmus+ έχει καταστεί ευρύτερο και πιο καινοτόμο, παρέχοντας ευκαιρίες για περιόδους σπουδών, πρακτικής άσκησης και μαθητείας στο εξωτερικό τόσο για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και για σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προσφέρει ανταλλαγές νέων και προσωπικού σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, καθώς και έργα στον τομέα του αθλητισμού.

Το στατιστικό παράρτημα της έκθεσης Erasmus+ το 2020 παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες δράσεις και τον προϋπολογισμό τους, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των έργων, των συμμετεχόντων και των οργανισμών. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα στοιχεία ανά χώρα για επιλεγμένες δράσεις. Ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα Erasmus+ διατίθενται μέσω της πλατφόρμας αποτελεσμάτων έργων Erasmus+, μιας βάσης δεδομένων που παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε περιγραφές, αποτελέσματα και στοιχεία επικοινωνίας για όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.