Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανήκει στο διαπανεπιστημιακό δίκτυο INGENIUM, το οποίο επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί για τα επόμενα 4 χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του πρύτανη Γεώργιου Κοντάκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» προσθέτοντας νέες συμμαχίες στις 41 που έχουν δημιουργηθεί το 2019 και το 2020.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα λάβει 1,5 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνοντας, εκτός των άλλων, την υλοποίηση και τον συντονισμό του ενιαίου ψηφιακού χώρου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM. Σύμφωνα με τον πρύτανη, πρόκειται για εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία δίνει την δυνατότητα στο δίκτυο INGENIUM να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο», με 10 πανεπιστημιουπόλεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά 172.000 φοιτήτριες/τές και 9.200 άτομα επιστημονικό προσωπικό.

Στόχος των μελών της συμμαχίας είναι η οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, η προώθηση κορυφαίων διεπιστημονικών ομάδων έρευνας και διδασκαλίας και η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών. «Για την επιτυχία αυτή συνέβαλλαν, υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό του αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων & Εξωστρέφειας Γεωργίου Κοσιώρη, τα στελέχη Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, συμμετέχοντας ενεργά στην προετοιμασία της κοινής πρότασης, καθώς και τα στελέχη του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υποστηρίζοντας τεχνοκρατικά την υποβολή της», επισημαίνει ο κ. Κοντάκης.

Τα τελευταία επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι διακρίσεις των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, οι υψηλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις, δείχνουν ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τονίζει ο κ. Πρύτανης, συνεχίζει την παράδοση της Αριστείας, που το χαρακτηρίζει από την ίδρυσή του.